Budapest, 2015. augusztus 25. – A bankrendszer sokkellenálló képességének erősítése érdekében az MNB az ún. likviditásfedezeti követelmény (Liquidity Coverage Requirement – LCR) gyorsított bevezetéséről döntött. Az MNB rendeletnek megfelelően a hitelintézeteknek 2016. április 1-től már teljes mértékben, a 100 százalékos szintet elérve meg kell felelniük az egységes európai szabályozás által előírt mutatónak. Az új előírással párhuzamosan funkciójukat vesztik a jelenleg hatályos mérleg- és betétfedezeti mutatók, így azok 2016. január 1-től kivezetésre kerülnek.

Az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete, illetve az Európai Bizottság 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete közvetlen hatállyal írja elő a hitelintézetek számára az ún. likviditásfedezeti követelmény (Liquidity Coverage Requirement – LCR) teljesítését. Az LCR előírás célja annak biztosítása, hogy rövid távon (30 napon belül) megfelelő mennyiségű és minőségű likvid eszköz álljon a bankok rendelkezésére egy esetleges likviditási sokk esetén. Az uniós jogszabályok alapján az LCR mutató teljesítésére vonatkozó minimum elvárás 2015. október 1. napjától indul 60 százalékkal, és lépcsőzetesen emelkedve 2018. január 1-től éri el a 100 százalékot. Ettől az ütemtervtől eltérve azonban a nemzeti hatóságok az LCR gyorsabb bevezetését is elrendelhetik.

Az MNB jelenleg megfelelőnek tartja a hazai hitelintézetek rövid távú likviditását, azonban a bankrendszer sokkellenálló képességének erősítése érdekében indokoltnak tartja az LCR előírásnak való gyorsított megfelelést. A pénzügyi stabilitási szempontok és a banki alkalmazkodáshoz szükséges időigény figyelembevételével az MNB 2016. április 1-től írja elő az LCR előírás 100 százalékos teljesítését. Ezzel Magyarország csatlakozik azon EU tagállamok köréhez, amelyek már korábban jelezték az LCR gyorsított bevezetését (pl.: Egyesült Királyság, Hollandia).

Az LCR követelmények életbe lépésével párhuzamosan funkciójukat vesztik a hitelintézetek rövid távú likviditására vonatkozó jelenleg hatályos mérleg- és betétfedezeti mutatók, így azok 2016. január 1-től kivezetésre kerülnek.

Az MNB rendelet szövege várhatóan 2015. szeptember folyamán jelenik meg a Magyar Közlönyben.