Budapest, 2015. december 30. – A rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények stabilitása kiemelt jelentőségű a bankrendszer hatékony működése szempontjából. 2015 őszén az MNB kilenc hazai hitelintézetet azonosított rendszerszinten jelentősnek, és rájuk vonatkozóan 2017. január 1-től többlet tőkekövetelményt határozott meg. A megfelelően hosszú felkészülési idő biztosítja, hogy a piaci szereplők a hitelezési aktivitásuk növelése mellett is zökkenőmentesen tudják teljesíteni az új előírást. A többlet tőkekövetelmény az érintett intézmények sokkellenálló képességének növelésén keresztül erősíti a hazai bankrendszer stabilitását.

A pénzügyi válság tapasztalatai rámutattak arra, hogy bizonyos intézmények a pénzügyi közvetítőrendszerben betöltött szerepük, valamint a reálgazdaság finanszírozásában betöltött súlyuk miatt kiemelt jelentőségűek. Ezen intézmények esetleges problémái az egész pénzügyi rendszert, áttételesen pedig a reálgazdaság zavartalan működését veszélyeztethetik. A válságot követően ezért kiemelt jelentőségűvé vált a globális, illetve az egyéb (lokális) rendszerszinten jelentős intézmények sokkellenálló képességének erősítése, amely addicionális tőkepufferek előírásával növelhető. A globális rendszerszinten jelentős intézmények azonosítása nemzetközi szinten történik, míg az egyéb rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények azonosítása és tőkepuffereinek maghatározása nemzeti hatáskör.

Az Európai Unió tagországaiban legkésőbb 2016. január 1-ig kell meghatározni az ún. egyéb rendszerszinten jelentős intézmények – hitelintézetek és befektetési vállalkozások – körét (Other Systemically Important Institutions, O-SIIs). Az azonosítási eljárás EU szintű harmonizálása céljából az Európai Bankhatóság Iránymutatást bocsátott ki, amelyet az azonosítási folyamat során az MNB is felhasznált.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa Magyarországon kilenc bankot azonosított egyéb rendszerszinten jelentős intézményként. Ezen intézmények sokkellenálló képességének növelése, valamint a pénzügyi piacokba vetett befektetői és fogyasztói bizalom erősítése érdekében 2015 őszén addicionális tőkepuffer bevezetéséről döntött. Az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények tőkepuffere konszolidált szinten maximum a kockázattal súlyozott teljes kitettség-érték 2 százalékát teheti ki és a legjobb minőségű (CET1) tőkeelemekből kell megképezni a többi tőkepufferen felül.

Az új tőkepuffer követelménynek 2017. január 1-től kell megfelelniük az érintett hitelintézeteknek. A megfelelően hosszú felkészülési idő biztosítja, hogy a piaci szereplők a hitelezési aktivitásuk növelése mellett is zökkenőmentesen tudják teljesíteni az új előírást. Az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények tőkepuffereinek megállapítása egyedi MNB határozatok formájában történik majd 2016 harmadik negyedévében a 2015 év végi, auditált adatok alapján. Ezt követően az MNB évente felülvizsgálja a rendszerszinten jelentős hitelintézetek körét és a tőkepufferek mértékét. Az új tőkekövetelményről a jegybank előzetesen tájékoztatta az európai hatóságokat és a piaci szereplőket is.

Az egyéb rendszerszinten jelentősnek minősített intézmények és a rájuk 2017. január 1-től előírni tervezett tőkepuffer ráták várható értékei:

Intézmény neve

Várható tőkepuffer ráta értékek

OTP Bank Nyrt.

2,0%

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

1,0%

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1,0%

Erste Bank Hungary Zrt.

0,5%

Raiffeisen Bank Zrt.

0,5%

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

0,5%

MKB Bank Zrt.

0,5%

CIB Bank Zrt.

0,5%

FHB Jelzálogbank Nyrt.

0,5%

 

 Magyar Nemzeti Bank