Budapest, 2015. november 4. Az MNB felügyeleti biztost rendelt ki a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt., a Quaestor Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. társaságokhoz a befektetési szolgáltatói piacon elvégzett vizsgálatai során észlelt – alapvetően korábbi kibocsátói és brókercégekkel kapcsolatos problémákhoz kötődő – szabálytalanságok miatt. Az érintett alapkezelőknél és befektetési vállalkozásnál a jegybank nem talált ügyfélpénzek eltulajdonítását eredményező visszaélést.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábban helyszíni célvizsgálat-sorozatot indított a hazai tőkepiac számos szereplőjével szemben. Ezek elsődleges célja volt, hogy kiszűrje és – akár még a kisebb súlyú piaci szereplőknél is – szigorú intézkedéssel szankcionálja azon vállalkozásokat, amelyek nem az elvárható szakmai gondossággal és nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik az ügyfélpénzeket.

Az MNB a vizsgálatok során észlelt szabálytalanságok miatt ma közzétett végzéseiben felügyeleti biztost rendelt ki a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. (Globeserv), a Quaestor Befektetési Alapkezelő Zrt. (Quaestor Alapkezelő), illetve a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (Reálszisztéma értékpapírcége) társaságokhoz. A felügyeleti biztosok ma átvették az érintett intézmények irányítását azok igazgatóságaitól, és gondoskodnak a megfelelő működésről.

Az intézkedések a felügyeleti biztos kirendelésének megszüntetéséig, de legfeljebb a jegybanki vizsgálat lezárásáig érvényesek. Az intézmények tevékenységi engedélyének felfüggesztésére vagy korlátozására az ideiglenes intézkedések kapcsán nem került sor.

A három érintett intézménynél a befektetők jogi és gazdasági érdekeinek védelme indokolta az azonnali beavatkozást. A Globeservnél és a Reálszisztémánál most fellelt hiányosságok alapvetően a Business Telecom Nyrt. (BTel) – MNB által feltárt, illetve ismertté vált – problémáihoz kapcsolódnak. A Quaestor Alapkezelővel szembeni intézkedések is a Quaestor Értékpapír Zrt.-nél már rögzített információk miatt váltak szükségessé. A jegybank egyetlen érintett társaságnál sem tárt fel ügyfélpénzek eltulajdonítását eredményező visszaélést. Ezzel együtt is a megállapított hiányosságok olyan súlyúak, hogy azok – a biztosok kirendelésén túl – a közeljövőben további felügyeleti intézkedések megtételét is indokolttá tehetik.

A felügyeleti intézkedéssel érintett társaságok piaci súlya csekély, a kezelt vagyon és az ügyfél állomány alapján elenyésző részesedéssel rendelkeznek. A Reálszisztéma értékpapírcége 0,31 százalékkal részesedik a piaci kezelt vagyonból, ügyfelei száma pedig 1423. A Quaestor Alapkezelő piaci részesedése 0,06 százaléknyi a kezelt vagyon alapján, a Globeserv esetében pedig ez 0,01 százalék.

A Reálszisztéma értékpapírcége egyben forgalmazója a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. által kibocsátott kötvényeknek is, amelyek forgalomba hozatali eljárása jelenleg is tart. A jegybanki intézkedés nem ez utóbbi céget érinti, ám az MNB megítélése szerint a forgalmazó társasággal szembeni szankció a kibocsátó számára a tőkepiaci törvény szerinti kötvénykibocsátási tájékoztató kiegészítését teszi szükségessé. Ez – a tájékoztató kiegészítésének közzétételét követő két munkanapon belül – lehetőséget biztosít a befektetőknek akár a jelenlegi kötvényjegyzési megállapodástól való elállásra is.

Magyar Nemzeti Bank