A biztosítási szektorban Európa szerte 2016. január 1-jével új, átfogó szabályozás lép életbe. A rendszer alapja a bankoknál már korábban bevezetett kockázatalapú tőkekövetelmény-számítás, amely az eddigi normatív szabályozás helyett fejlett kockázatkezelési és matematikai módszerekkel szolgálja a biztosítók hosszú távú fizetőképességét (ún. szolvenciáját). Az átfogó szabályozási rendszer új, európai szintű szabályokra építve a hazai biztosítási törvény reformját is jelenti, melynek kidolgozásában a jogalkotó mellett a Magyar Nemzeti Bank is aktív részt vállalt egy erre a célra felállított szakértői munkacsoporttal.

Az MNB további fontos feladata a piaci szereplők új szabályoknak megfelelő felkészülésének támogatása és felkészültségük ellenőrzése. Ennek kapcsán az MNB szorosan együttműködik a biztosításfelügyeletért felelős európai hatósággal (EIOPA), melynek számos munkacsoportjában és döntéshozó testületében is képviseli az országot, továbbá a hazai piacra alkalmazza annak iránymutatásait. A sikeres felkészülés támogatása céljából már a rendszer bevezetésének előkészítő szakaszában több iránymutatás látott napvilágot. Annak érdekében, hogy a biztosítók az új szabályozás bevezetése előtt megismerkedjenek az EU szinten egységes adatszolgáltatás tartalmával, és felkészüljenek azok előállítására, az MNB 2014 januárjában felkérte a biztosítókat az európai hatóság által kiadott iránymutatások szerint meghatározott információk benyújtására.

A meghatározott határidőre minden érintett biztosító teljesítette a felkészülési célú, 2014. évre vonatkozó számszerű és szöveges adatszolgáltatást, amelyet az MNB ellenőrzött, és a feltárt hibák javíttatása után továbbított az európai hatóságnak. A Magyar Nemzeti Bank és a hazai biztosítási szektor ezzel teljesítette az adatszolgáltatásra vonatkozóan vállalt kötelezettségét.

Az MNB 2015 tavaszán összesen 11 alkalommal tartott technikai konzultációt a piaci szereplők részére, melyek keretében sor került a felmerülő kérdések megvitatására, valamint a tapasztalatok és célszerű lépések ismertetésére. A piaccal való aktív párbeszéd keretében tartalmi és technikai jellegű kérdésekre adott válaszok is segítették a biztosítók felkészülését.

Az MNB a továbbiakban is támogatja és felügyeli az intézmények új, Szolvencia 2 rendszerre történő felkészülését.

Magyar Nemzeti Bank