Budapest, 2015. május 28. - A Monetáris Tanács korábbi döntése alapján a Magyar Nemzeti Bank megkezdte a kínai állampapír-portfólió kiépítését.

A Jegybanki Renminbi Program 2015. február 19-i meghirdetésekor a Magyar Nemzeti Bank jelezte, hogy megvizsgálja egy renminbi devizatartalék portfolió kialakításának lehetőségét. Ennek kapcsán sor került a kínai állampapír és devizapiac strukturális jellemzőinek, a befektetés hozam és kockázati paramétereinek, illetve a teljes devizatartalék szintjén jelentkező diverzifikációs előnyöknek az áttekintésére. Figyelembe véve Kína növekvő világgazdasági súlyát és a renminbi nemzetközi monetáris rendszerben betöltött, egyre hangsúlyosabb szerepét, valamint gondosan mérlegelve a befektetés pénzügyi vonatkozásait, döntés született a devizatartalék egy kis részének kínai állampapírokba történő befektetéséről. A döntésben fontos szempont volt Kína magas hitelminősítése. A kínai állampapírokba való befektetés összhangban van a devizatartalék-kezelés nemzetközi trendjeivel, ugyanis az Európai Unióban és azon kívül is egyre több jegybank fektet kínai eszközökbe. A befektetésre az első fázisban közvetett módon, a BIS-szel (Bank for International Settlements, Bázel) együttműködve került sor 2015 májusában. A befektetés semmilyen módon nem veszélyezteti a tartalék megfelelést, ami továbbra is magasnak tekinthető.