Budapest, 2015. december 17. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015. november 3-án meghirdette a Növekedéstámogató Programot (NTP), mellyel a bankok piaci alapú hitelezésre való visszatérését kívánja elősegíteni a Növekedési Hitelprogram (NHP) fokozatos kivezetése mellett. Az MNB a bankokkal egyeztetve kialakította az NHP harmadik szakasza és az NTP részét képező Piaci Hitelprogram keretében bevezetett új jegybanki eszközök részletes feltételeit, amelyeket az MNB honlapján közzétett terméktájékoztatók tartalmaznak.

Az NHP meghatározó szerepet játszott abban, hogy a kis- és középvállalati (kkv) hitelezés évek óta tartó nagymértékű visszaesése megállt, majd 2013 végétől újra növekedni tudott, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel az elmúlt két év gazdasági teljesítményéhez. Az átmeneti eszközként bevezetett NHP teljesítette a Monetáris Tanács által a meghirdetéskor kitűzött célokat, ugyanakkor az MNB hosszú távon a piaci alapú hitelezésre való visszatérést kívánja elősegíteni.

A Monetáris Tanács döntése alapján a jegybank 2016 elejétől az NHP fokozatos kivezetését valósítja meg a harmadik szakasz keretében, melynek részletfeltételeit a hitelintézeti visszajelzések figyelembe vételével alakította ki. Az NHP harmadik szakasza két pillérének keretében 2016. január 1. és 2016. december 30. között van lehetőség hitel-, illetve lízingszerződések megkötésére. Az MNB mindkét, egyenként 300 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett pillérben a korábbi szakaszokhoz hasonlóan 0 százalékos kamat mellett biztosít refinanszírozást a hitelintézeteknek, amelyet azok legfeljebb 2,5 százalékos kamatmarzs mellett hitelezhetnek tovább a vállalkozásoknak kizárólag új beruházásaik megvalósítására. Az első pillérben a maximálisan felvehető hitelösszeg 1 milliárd forint, ezzel is ösztönözve, hogy a korlátozott volumen ellenére a program a kisebb szereplők széles köre számára legyen elérhető beruházásaik megvalósításához. A második pillér célja a hosszú lejáratú devizafinanszírozásban jelentkező piaci zavarok kezelése. Ebben a pillérben az MNB a forinthitelt egy piaci árazású kétdevizás kamatcsere-ügylet (CIRS) formájában euróra cseréli el a hitelintézetekkel. A hitelintézetek az így kapott forrást adhatják tovább a természetes devizafedezettel rendelkező kkv-knak maximum 10 éves futamidejű devizahitelek formájában.

Az NHP fokozatos kivezetésével párhuzamosan a hitelezési kockázatok csökkentése érdekében az MNB a bankok piaci hitelezésre való átállását támogató, pozitív ösztönzőket tartalmazó eszközöket is bevezet. A hitelezési aktivitáshoz kötött, 3 éves lejáratú kamatcsere ügylet (HIRS) 2016 januárjától, az ezt kiegészítő preferenciális betételhelyezési lehetőség pedig 2016 februárjától áll a bankok rendelkezésére. Az MNB az első HIRS tendert 2016. január végén hirdeti meg, majd ezt követően március végéig kéthetente tart aukciókat. A HIRS igénybevételével a bankok számszerű hitelezési vállalást tesznek, amit az MNB naptári évekre vonatkozóan ellenőriz. A részletszabályok kialakítása során az MNB többkörös, konstruktív egyeztetést folytatott a bankokkal, a jegybanki célokkal összeegyeztethető banki javaslatokat pedig beépítette a terméktájékoztatókba.

Az NHP harmadik szakaszának, továbbá a HIRS, illetve a preferenciális betételhelyezési lehetőség terméktájékoztatói a következő linkeken érhetőek el.

NHP harmadik szakasz: https://www.mnb.hu/letoltes/nhp3-termektajekoztato-2016jan1.pdf

HIRS: http://www.mnb.hu/letoltes/tt-hirs-vegleges.pdf

Preferenciális betét: http://www.mnb.hu/letoltes/tt-pref-betet-vegleges.pdf


Magyar Nemzeti Bank