Budapest, 2016. június 1. Az MNB június 1-jétől visszaállította a FuturAqua részvények tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó eleget tett a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a FuturAqua Nyrt. felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében beszerzett adatok alapján 2016. április 25-én publikált határozatában – a Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztályának minőségellenőrzési eljárása alapján – megállapította, hogy a FuturAqua Nyrt. 2014. évi konszolidált (összevont) éves beszámolójának vonatkozásában a társaság korábbi könyvvizsgálója által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. Így az nem tekinthető a jogszabályokban előírt független könyvvizsgálói jelentésnek.

Bár a jogsértést nem közvetlenül a FuturAqua Nyrt. mulasztása idézte elő, a rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt az MNB 2016. április 25. napjától a jogsértő állapot megszüntetéséig felfüggesztette a FuturAqua részvények forgalmazását a Budapesti Értéktőzsdén.

Mivel a kibocsátó a rendszeres tájékoztatás közzétételével eleget tett a korábbi jegybanki kötelezésnek, az MNB – a tőkepiacról szóló törvény alapján – intézkedett az érintett értékpapírok tőzsdei kereskedésének visszaállításáról.

A FuturAqua Nyrt. május 30-án teljesítette a jegybank által előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettségét, és közzétette – többek között – a 2014. évi konszolidált (összevont) éves beszámolójáról készített, a könyvvizsgáló által ellenvéleménnyel ellátott független könyvvizsgálói jelentését. A vonatkozó jogszabályok értelmében a könyvvizsgálónak ellenvéleményt kell kiadnia, ha a könyvvizsgálati bizonyítékok alapján arra a következtetésre jut, hogy a hibás állítások önmagukban vagy összességükben lényegesek és átfogó hatásúak a pénzügyi kimutatások szempontjából.

Magyar Nemzeti Bank