Budapest, 2016. május 17. - A mai napon tartott, zárt ülésén a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadta az Országgyűlés részére beterjesztendő, a testület 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, s felhatalmazta elnökét, hogy a dokumentumot haladéktalanul juttassa el az Országgyűlés elnöke, valamint a Gazdasági bizottság részére.

Munkarendjének megfelelően szintén tárgyalta a tulajdonost képviselő nemzetgazdasági miniszter számára a felügyelőbizottság által készített, a Magyar Nemzeti Bank 2015. évi mérlegéről és eredmény-kimutatásáról szóló jelentést, melyet hasonlóképpen egyhangúan, hat igenlő szavazattal fogadott el azzal, hogy a szintén igenlő szavazatot adó dr. Nyikos László FB-tag az osztalék mértékével kapcsolatban különvéleményt fogalmaz meg. A felügyelőbizottság az előzőekre tekintettel a tulajdonos részére a jegybank mérlegét és eredmény-kimutatását elfogadásra javasolta.