A Magyar Nemzeti Bank üdvözli a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő értékelését, miszerint a magyar államadós-osztályzat tavalyi kilátásjavítása után pénteken a felminősítés mellett döntött, ezzel - 2012 óta először -  ismételten befektetésre ajánlott kategóriába került a magyar osztályzat. Tekintettel azokra a gazdaságpolitikai eredményekre, amelyek a hazai gazdasági mutatók és a kockázati megítélés markáns javulásában már megmutatkoztak az elmúlt években, a Magyar Nemzeti Bank már régóta azt az álláspontot képviseli, hogy szakmailag indokolt és esedékes Magyarország felminősítése. A Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátumával összhangban továbbra is minden lehetséges eszközével törekszik a hazai gazdaság sikerességének, stabilitásának biztosítására, valamint bízik abban, hogy a Fitch Ratings döntését követően a többi hitelminősítő is elismeri a magyar gazdaság fundamentumainak fenntartható javulását, úgy, ahogyan ezt a piaci befektetők már korábban megtették. 

2016. május 21. - Azzal, hogy a Fitch Ratings pénteki döntésével befektetésre ajánlott kategóriába emelte vissza a magyar államadós-osztályzatot, a piaci értékítélet és a szakértők álláspontja alapján egy régóta várt hitelminősítői döntésre került sor. A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt időszakban számos tanulmányában foglalkozott a hitelminősítések hátterével és részleteivel, amelyek mind megerősítették a piaci árazásokban már tükröződő befektetői megítélést, miszerint Magyarország felminősítése szakmailag indokolt és időszerű. A szakmai szempontok között egyértelműen azonosíthatók azok a pozitív folyamatok, amelyek a magyar gazdaság fundamentumaiban már évek óta megmutatkoznak. 

A 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság idején Magyarország még Európa legsebezhetőbb országai közé tartozott, a 2010-től kibontakozó gazdaságpolitikai fordulat keretében azonban olyan környezetet jött létre, amely gazdaságtörténetileg is egyedülálló lehetőségeket teremt, hiszen egyszerre jellemzi a költségvetési és pénzügyi stabilizáció, valamint egyensúly, továbbá a fenntartható növekedés alapfeltételeinek biztosítása. A költségvetési fordulat keretében meghozott intézkedéseknek köszönhetően az államháztartási hiány stabilan a 3 százalékos küszöbérték alatt van, az államadósság csökkenő pályára állt, miközben a strukturális reformprogramoknak köszönhetően növekvő foglalkoztatás és jelentősen javuló külső egyensúlyi pozíció mellett megteremtődtek a fenntartható növekedés alapjai. 2013 óta pedig a monetáris fordulat keretében, elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül a Magyar Nemzeti Bank is támogatja a gazdasági egyensúly és növekedés elérését és fenntartását. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy – a törvényi mandátumával összhangban – hozzájáruljon a magyar gazdaság sikerességének és stabilitásának biztosításához, valamint a hazai kockázati megítélés további javításához.  

Magyar Nemzeti Bank