Budapest, 2016. március 31– A Magyar Nemzeti Bank, mint szanálási hatóság 2016. március 31-én döntött az MKB Bank Zrt. piaci értékesítési eljárásában a nyertes pályázó kiválasztásáról. A piaci értékesítés kötelező ajánlattételi szakaszában beérkezett – MKB 100%-os részesedésére vonatkozó - három ajánlat közül a legmagasabb vételárat, 37 milliárd forintot kínáló, a Blue Robin Investments S.C.A., a METIS Magántőkealap és a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja által alkotott konzorcium résztvevői lesznek a döntés értelében az MKB Bank Zrt. új tulajdonosai, 45-45-10% arányban. Az Európai Bizottság által szorosan felügyelt értékesítési eljárás a zárási feltételek teljesülését (ideértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését) és a vételár megfizetését követően a tervek szerint 2016. június 30-ig lezárul.

Az MKB Bank Zrt. (MKB) részvényeinek (100%) értékesítésére vonatkozó kötelezettséget az Európai Bizottság 2015. december 16-i határozata írta elő. A vonatkozó bizottsági határozatnak megfelelően az értékesítési folyamatnak meg kell felelnie a nyílt, átlátható, versenyfeltételeket alkalmazó, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó előírásoknak, illetve a szanálásról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek. Az értékesítési folyamatot az Európai Bizottság szorosan felügyeli a Magyar Nemzeti Bank folyamatos jelentési kötelezettsége alapján.

A sikeres piaci értékesítés és a fenti elvek maradéktalan érvényre juttatása érdekében az értékesítési eljárás során pénzügyi tanácsadóként a J.P. Morgan Limited befektetési bank, jogi tanácsadóként pedig a DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi iroda járt el az eladói oldalon. A tanácsadók bevonásával, a nemzetközi gyakorlattal összhangban többfordulós versenyértékesítés került lefolytatásra. Az értékesítés kezdeti, nem kötelező ajánlattételi szakaszában hét pályázat érkezett be. A megfelelő mértékű verseny biztosítása érdekében a nem kötelező érvényű ajánlatot benyújtó valamennyi lehetséges vevőjelölt folytathatta az értékesítési eljárásban való részvételt.

A befektetők az MKB megfelelő átvilágítása érdekében a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően felállított virtuális adatszobában kaptak hozzáférést a jogi, üzleti, pénzügyi adatokhoz. Az átvilágítást követően a kötelező érvényű ajánlatokat 2016. február 22-ig kellett benyújtani. A kiírt határidőre három ajánlat érkezett be, amelyek közül az MNB a legmagasabb vételárat, a 37 milliárd forintot ajánló konzorcium tagjait választotta ki győztesként. A döntés értelmében – a zárási feltételek teljesülését (beleértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését) követően - a Blue Robin Investments S.C.A., a METIS Magántőkealap és a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja lesznek az MKB Bank Zrt. új tulajdonosai, 45-45-10% arányban.

Az ajánlatok értékelését az MNB objektív alapokon nyugvó, az értékelendő kötelező ajánlatok benyújtását megelőzően véglegesített, a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelő, és a pályázókkal előzetesen közölt kiválasztási szempontrendszer szerint folytatta le, amelynek kidolgozásában vezető nemzetközi tanácsadó cég is közreműködött. A kiválasztásról szóló döntésben az Európai Bizottság versenyjogi gyakorlata szerint a vételár meghatározó súlyt kapott, de ezen túlmenően a pénzügyi stabilitási érdekeket felsorakoztató szanálási keretrendszer elvárásai is figyelembe vételre kerültek.

Az MKB piaci értéke a 2015 decemberében történt problémás kereskedelmi ingatlan portfólió leválasztását megelőzően nem érte el a nullát, amit az MNB által megbízott két független értékelő is megerősített. Az MKB a portfólió leválasztás során 32,1 milliárd forint támogatásban részesült azáltal, hogy a leválasztásra került toxikus portfóliót az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. a piaci ár felett, tényleges gazdasági értéken vásárolta meg az MKB-tól, az Európai Bizottság jóváhagyásával. Az állami támogatás közvetlen értéknövelő hatása mellett kedvezően hatott az MKB tőkehelyzetére az is, hogy a leválasztott portfólió kikerülésével az MKB tőkeigénye több, mint 10 milliárd forinttal csökkent. Az MKB értékét tovább növelik a szanálási eljárás során megtett költségcsökkentő intézkedések, az új menedzsment felállítása és az új üzleti-stratégiai modell kialakítása.

Az MKB értékesítésének lezárása a 2016. június végi határidőig megvalósítható. A zárás feltétele, hogy a vevőnek az MKB-ban történő befolyásoló részesedés szerzését a felügyeleti feladatkörében eljáró MNB engedélyezze; az MKB könyvvizsgálója az MKB részére átadja a könyvvizsgálói nyilatkozatát és az MKB 2015-ös üzleti évére vonatkozó beszámolót. A vevőknek a vételárat a zárási feltételek teljesülését követően kell megfizetniük a jelenlegi tulajdonos az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. részére. Ezt követően az MNB az MKB eladási folyamatát és szanálási eljárását lezárja.

Az MKB állami megvásárlására, szanálására, ide értve a rossz bank és a jó bank szétválasztását és ez utóbbi értékesítését a pénzügyi stabilitás fenntartása és az ügyfelek pénzének védelme érdekében került sor. Az állami vásárlás feltételeként megvalósuló (270 millió eurós) feltőkésítés, az MNB szanálási folyamata során hatékonyan és gyorsan megvalósuló portfolió-tisztítás és a transzparens eljárás során a legmagasabb árat ígérő befektetőnek történő értékesítés új, stabil alapokra helyezi az MKB működését.