A Magyar Nemzeti Bank és a Befektető-védelmi Alap között létrejött szerződés alapján az MNB legfeljebb 12 milliárd forint értékben likviditási kölcsönt nyújt a Befektető-védelmi Alap részére annak érdekében, hogy az mielőbb megkezdhesse a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint kifizetendő kártalanítás jogosultak részére történő teljesítését.

A törvény alapján a Befektető-védelmi Alap törvényi feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében jogosult likviditási kölcsön iránti kérelemmel az MNB-hez fordulni. A jegybanki kölcsön folyósítására a jogszabályi előírásokra tekintettel és a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján három hónapos futamidővel, változó kamatozással, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal és állami készfizető kezesség mellett kerülhet sor. A kölcsönt a Befektető-védelmi Alap kizárólag a kártalanítási kifizetések teljesítésére használhatja fel.

Az MNB a törvényben nevesített eszközeivel mindent megtesz a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása és erősítése érdekében.