Budapest, 2016. november 11. – Az MNB ma közzétett határozatában összesen 29 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a KDB Bank Európa Zrt.-t – többek között – tőkeszámítási, számviteli, ügyletminősítési, fedezetértékelési, illetve az informatikai és belső szabályozási tevékenységét érintő egyes hiányosságok miatt. A feltárt jogsértések ügyfél-érdeksérelmet nem okoztak, s nem hordoznak olyan kockázatokat, amelyek veszélyeztetnék a bank megbízható működését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított átfogó ellenőrzési eljárás keretében vizsgálta a KDB Bank Európa Zrt. (KDB Bank) tevékenységét. Ennek során a jegybank a 2013. december 31-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A vizsgálat egyebek között a hitelkockázat azonosítására, mérésére, kezelésére – ezen belül az ügyletminősítésre, a fedezetértékelési és – rögzítési gyakorlatra –, továbbá a tőkekövetelmény-számításra vonatkozóan állapított meg részben a korábbi felügyeleti határozatban már kifogásolt, de a KDB Bank által meg nem szüntetett hiányosságokat. Hiányosságokat talált a jegybank emellett az informatikai és nyilvántartási rendszerek, valamint a számviteli eljárások terén is. Megállapította továbbá, hogy a KDB Bank tevékenysége során nem tartotta be maradéktalanul a belső ellenőrzésre, szabályozásra és szervezeti működésre, valamint a pénzmosás elleni védekezésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Mindezek nyomán az MNB határidő tűzésével kötelezte a KDB Bankot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a feltárt hiányosságok megszüntetésére, s erről – az erről szóló belső ellenőri jelentés megküldésével – számoljon be a jegybanknak.

A kötelezés keretében az intézménynek gondoskodnia kell a belső szabályozás és a számviteli eljárások megfelelőségéről, a folyamatba épített ellenőrzések, a fedezetkezelési folyamatok fejlesztéséről, illetve javításáról, valamint a nyilvántartások és az adatszolgáltatás teljes körűségéről. A banknak teljes körűen meg kell felelnie a jogszabályoknak a tőkekövetelmény számítása, az ügyletminősítések, valamint az informatikai rendszerek működtetése során, továbbá a pénzmosás elleni védekezés körében be kell tartania a vonatkozó előírásokat.

A vizsgálat során feltárt hiányosságok miatt a jegybank összesen 29 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott az intézményre. A bírság megállapítását különösen indokolttá tette a pénzügyi szolgáltatási tevékenység körében feltárt jogsértések számossága és jelentős – egyes esetekben magas – kockázati besorolása, illetve a jogsértések ismétlődése. Súlyosító körülményként értékelte a jegybank továbbá a szabályszegések egy részének rendszerszintű jellegét, illetve, hogy egyes hiányosságok megszüntetésére már korábbi felügyeleti határozat is kötelezte a hitelintézetet. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor a bank kisebb piaci súlya, továbbá az, hogy a vizsgálat a jogsértésekkel összefüggésben nem tárt fel ügyfél-érdeksérelmet.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat