Budapest, 2016. június 24. – Az MNB 20-20 millió forint bírságot szabott ki a DonaDöme Kft.-re és a Halmi út 46. Kft.-re a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. részvényeire vonatkozó nyilvános ajánlattételi kötelezettségük elmulasztásáért.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást folytatott le a DonaDöme Kereskedelmi Kft.-nél (DonaDöme Kft.) és a Halmi út 46. Kft.-nél (Halmi út 46. Kft.), azt vizsgálva, hogy a két társaságnak a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-ben (BIF Nyrt.) történt befolyásszerzése kapcsán sérültek-e a tőkepiaci törvénynek a vállalatfelvásárlásra vonatkozó rendelkezései.

Mint a jegybank a beszerzett bizonyítékok alapján megállapította, a két társaság a BIF Nyrt.-ben történt befolyásszerzése során összehangoltan járt el. A jogszabály szerint egybe kell számítani az összehangoltan eljáró személyek befolyásának mértékét egy kibocsátóban, márpedig így a két társaságnak a BIF Nyrt.-ben 34,47 százalékos befolyása volt. A törvény ugyanakkor előírja, hogy 33 százalékot meghaladó mértékű befolyás esetén e tulajdonosoknak nyilvános vételi ajánlatot kell tenniük a többi részvényes felé. A DonaDöme Kft. és a Halmi út 46 Kft. azonban egészen 2016. április 29-ig – addig, amíg részvényértékesítés nyomán az összehangoltan eljáró társaságok egybeszámított befolyásának mértéke a törvényi küszöbérték alá csökkent – jogsértő módon elmulasztottak megfelelni ezen ajánlattételi kötelezettségüknek.

A vállalatfelvásárlási szabályok megsértése különös súlyú a tőkepiac biztonságos és zavartalan működésének, valamint a tőkepiac tisztaságának követelménye szempontjából. A tőkepiac működéséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz – a részvénytulajdonosok érdekeinek védelmére is figyelemmel – ugyanis nélkülözhetetlen a felvásárlási szándék nyilvánossága, a nyilvánosan működő részvénytársaságok tulajdonosi struktúrájának áttekinthetősége, az erről nyilvánosan elérhető információk objektivitása. Mindezek miatt az MNB 20-20 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a DonaDöme Kft.-re és a Halmi út 46 Kft.-re.

Magyar Nemzeti Bank