Budapest, 2016. november 25.Az MNB ma közzétett határozatában 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Norbi Update Lowcarb Nyrt.-re tiltott piacbefolyásolás miatt. A kibocsátó egy korábbi sajtócikkben a részvényeire vonatkozóan megalapozatlan, félrevezető és hamis információkat közölt a nyilvánossággal.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – ahogy erről már korábban is beszámolt – a Norbi Update Lowcarb Nyrt. brókerügyek kapcsán elszenvedett veszteségeiről szóló, 2016. január 15. napján közzétett sajtócikkel összefüggésben piacfelügyeleti eljárást indított a társasággal szemben. A jegybank eljárása annak megállapítására irányult, hogy a társaság képviselőjével készült interjút tartalmazó cikkben közzétett – a Norbi Update Lowcarb részvények értékét és a kibocsátó megítélését érintő – állítások megvalósítják-e a tőkepiaci törvény által tiltott piacbefolyásolást.

A piacfelügyeleti eljárása során a jegybank megállapította, hogy a megjelent cikkben a kibocsátó a Norbi Update Lowcarb részvények külföldi tőzsdére történő bevezetésére, a részvényárfolyam jövőbeni alakulására, illetve a külföldi értékesítésből származó árbevételre vonatkozóan hamis, megalapozatlan, illetve félrevezető állításokat közölt. A tőkepiaci törvény értelmében a kibocsátó pénzügyi termékére vonatkozó megalapozatlan, félrevezető, illetve hamis információk nyilvánosságra hozatala piacbefolyásolásnak minősül, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információk ilyen jellegéről tudott (vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna).

A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az MNB 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Norbi Update Lowcarb Nyrt.-re. A jogkövetkezmény megállapításánál az MNB elsődlegesen azt értékelte, hogy a piacbefolyásolás különös súlyú a tőkepiac biztonságos és zavartalan működése, valamint annak tisztasága szempontjából. A bírságösszeg meghatározása során súlyosító körülménynek számított, hogy a Norbi Update részvényekhez a Budapesti Értéktőzsdén egyéb (ezek értékét befolyásoló) származtatott termékek is kapcsolódtak. A jegybank ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a társaság eljárás során tanúsított együttműködő magatartását.

A pénz- és tőkepiacok biztonságos működésének alapfeltétele az átláthatóság, az, hogy a befektetők és valamennyi szereplő számára – döntéseik meghozatalához – azonos módon elérhető, valós és objektív információk álljanak rendelkezésre a kibocsátók pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről.

Magyar Nemzeti Bank