Budapest, 2017. december 22. A Magyar Nemzeti Bank meghatározta az anticiklikus tőkepufferráta 2018. január 1-jétől alkalmazandó mértékét. A ciklikus rendszerkockázatok szintje továbbra is alacsony, ezért a Pénzügyi Stabilitási Tanács - a hitelezés támogatása érdekében - a 0 százalékos ráta fenntartásáról döntött.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. Az anticiklikus tőkepuffer mértékét az MNB negyedévente vizsgálja felül.

Az előző negyedévhez képest a hitelpiacon megfigyelhető további élénkülés ellenére a ciklikus rendszerkockázatok szintjében és dinamikájában érdemi változás nem látható. Bár a hitelezési fordulat mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben megvalósult, a nettó hitelkiáramlás összességében nem minősíthető túlzottnak. Az irányadó hitel/GDP rés tartósan és számottevően negatív értéke, valamint a kiegészítő túlfűtöttségi és sérülékenységi indikátorok aktuális szintje és dinamikája továbbra is a ciklikus rendszerkockázat alacsony szintjére utalnak. Ezek alapján az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 0 százalékos szinten való fenntartásáról döntött. A rátában a következő 1 éves időhorizonton előreláthatóan nem várható változás, ami támogathatja a hitelintézetek hitelezési aktivitásának fenntartható bővítését.

A hazai pénzügyi rendszer ciklikus kockázatainak alakulására hatással lehetnek azon országok pénzügyi folyamatai is, amelyekben a hazai központú pénzügyi intézményeknek jelentős kitettségeik vannak. Ennek megfelelően a hazai bankrendszer szempontjából jelentős harmadik országok hitelezési folyamatait az MNB nyomon követi és szükség esetén a hazai bankok ottani kitettségeire anticiklikus tőkepufferrátát ír elő. Az MNB Magyarország szempontjából jelentős harmadik országként – éves felülvizsgálata során idén Montenegrót, Oroszországot, Szerbiát és Ukrajnát azonosította. Az MNB és – Oroszország vonatkozásában – az Európai Rendszerkockázati Testület értékelése alapján a ciklikus rendszerszintű kockázatok szintje jelenleg mindegyik országban alacsony, így az ezen országokban lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozóan anticiklikus tőkepufferráta előírása nem indokolt.

További tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez szükséges egyéb információkról

Magyar Nemzeti Bank