Budapest, 2017. december 12 . – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) minden évben közzéteszi az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelési mutatóját.  Az önkéntes nyugdíjpénztári szektor egészére számított díjterhelés mértéke az elmúlt 16 évben jelentősen csökkent.

Az MNB minden évben közzéteszi az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelési mutatóját.   A díjterhelési mutató a tárgyévre vonatkozóan a tagi vagyonhoz viszonyítva mutatja be a tagoktól levont működési és likviditási célú, valamint vagyon- és letétkezelési díjakat.

A díjterhelési mutató értéke 16 év alatt jelentősen, 1,97 százalékról 0,80 százalékra csökkent le. Az elmúlt évek adatai alapján a díjterhelési mutató működési díjterhelési része 0,31 százalékon állandósult, míg a befektetési díjterhelési rész a vagyonnövekedés és a befektetési teljesítmény függvényében, valamint a vagyonkezelőkkel kötött szerződések alapján enyhén mérséklődött, és 2016-ra 0,49 százalékra csökkent.

Az intézmények költséghatékony működése a pénztártagok érdeke, alapvetően azonban a befektetési teljesítmény (hozam) határozza meg a tagi megtakarítások gyarapodását, ezért a pénztárválasztás során a költségterhelés mellett a rövid és hosszabb távú hozam adatokat is figyelembe kell venni. 2016-ban a pénztárak a fedezeti tartalékon átlagosan 6,59 százalékos nettó hozamot értek el, azonban pénztáranként és választható portfóliónként nagy szórás tapasztalható az éves és a hosszú távú befektetési teljesítmény mérőszámainak összevetése során. A hozamadatok és a díjterhelési mutató publikálására évente sor kerül az MNB honlapján a következő elérhetőségen:

A díjterhelési mutató elérhetősége.

Az MNB folyamatosan, a helyszíni és a helyszínen kívüli felügyelés keretein belül ellenőrzi a pénztárak működési költségszerkezetét.

Magyar Nemzeti Bank