Budapest, 2017. május 24. - A Piaci Hitelprogramban résztvevő bankok 2016-ban jelentős mértékben túlteljesítették vállalt kkv-hitelnövekedésüket, a hitelezési vállalások emelésére azonban a PHP 2015 őszén kialakított keretrendszerében nem volt lehetőségük. Annak érdekében, hogy a bankok hitelezési vállalásaikat emelni tudják, a Monetáris Tanács a Piaci Hitelprogram második szakaszának elindításáról határozott. A második szakaszban az MNB továbbra is a korábban alkalmazott kockázatkezelő és likviditáskezelő eszközeit ajánlja fel a bankoknak. A PHP második szakaszában a jegybanki eszközök csak korlátozott mértékben állnak a bankok rendelkezésére. A feltételes kamatcsere ügyletek keretösszege 300, míg a preferenciális betétállomány keretösszege 150 milliárd forint. Az egyedi banki vállalások emelése érdekében a PHP második szakaszában a kiemelkedő arányú hitelnövelést vállaló bankok arányaiban nagyobb mértékben részesülnek a preferenciális betéti eszközből.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015 őszén elindította a Piaci Hitelprogramot (PHP), amelynek keretében 2016 elején a bankok csaknem 200 milliárd forintos vállalást tettek kkv-hitelállományuk növelésére. A program első éve sikeres volt, a résztvevő hitelintézetek ugyanis 2016-ban több mint 50 százalékkal túlteljesítették vállalásukat. A PHP ezzel nagymértékben elősegítette, hogy tavaly már a teljes vállalati szektor hitelezését bővülés jellemezte, a kkv-szektor hitelezése pedig kiemelkedő mértékben, több mint 8 százalékkal (önálló vállalkozókkal együtt 12 százalékkal) emelkedett.

A PHP első szakaszában a bankoknak nem volt lehetőségük arra, hogy megemeljék hitelezési vállalásaikat, csak a vállalt hitelnövekmény csökkentésére volt mód. Annak érdekében, hogy a bankok emelni tudják hitelezési vállalásaikat, illetve hogy ezáltal a hiteldinamika továbbra is az MNB által egészségesnek és a gazdasági növekedés szempontjából kívánatosnak tartott 5-10 százalékos sáv felső felében maradjon, a Monetáris Tanács a Piaci Hitelprogram második szakaszának elindításáról döntött.

A PHP második szakaszának célja, hogy a bankok az eddigieken felül addicionális hitelezési vállalásokat tegyenek, így biztosítva a kkv-hitelállomány dinamikus növekedésének fennmaradását. A második szakaszban a jegybank egyrészt bővíti piaci hitelösztönzési eszköztárát, másrészt a program célzottabbá tételével kiemelten támogatja a dinamikusabb hitelezési aktivitást. A második szakaszban a PHP-ban jelenleg is aktív bankok vehetnek részt.

A PHP második szakaszának fő eszköze az első szakaszhoz hasonlóan a hitelezési feltételhez kötött kamatcsere ügylet (HIRS), illetve a likviditáskezelést segítő preferenciális betét. A második szakasz az első szakasz szerves folytatásának tekinthető, az első szakaszhoz képest az egyes eszközök tekintetében az alábbi változásokról döntött az MNB.

  1. A PHP második szakaszában a feltételes kamatcsere ügylet (HIRS) legfeljebb 300 milliárd forint értékben áll a bankok rendelkezésére. Az eszköz lejárata az első szakaszban allokált HIRS-sel megegyezően 2019. február 28., az MNB a második szakaszban egy tendert tart, amelyen a résztvevő bankok az első szakaszhoz hasonlóan azt vállalják, hogy kkv-hitelállományukat az igénybe vett ügyletek névértékének 25 százalékával növelik.
  2. A PHP második szakaszában a preferenciális betét-állomány legfeljebb 150 milliárd forinttal emelkedhet. Alapesetben a bankok az első szakaszban alkalmazottal megegyező módon részesülnek a preferenciális betételhelyezési lehetőségből, a Monetáris Tanács ugyanakkor a második szakaszra vonatkozóan rögzítette, hogy a dinamikus, az eredeti vállalásukat legalább 100 százalékkal meghaladó hitelnövekedést vállaló bankok nagyobb arányban részesülhetnek a betételhelyezési lehetőségből, mint a kisebb arányú többletvállalást tevő hitelintézetek.

A PHP második szakaszának operatív részleteit az MNB 2017. júniusban teszi közzé.