Budapest, 2017. január 5. Lezárta az MNB a banki elszámolásokhoz, forintosításhoz kötődő témavizsgálatát, a 322 pénzügyi intézménynél végzett ellenőrzések nem tártak fel rendszerszintű hibát. A hibázó piaci szereplők jellemzően még a vizsgálat ideje alatt kijavították a jegybank által feltárt hiányosságokat, az MNB által előírt további kötelezéseket pedig jelenleg teljesítik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mint azt másfél éve előzetesen bejelentette – kiemelten ellenőrizte a fogyasztóknak nyújtott devizaalapú-, deviza-, és forint hitelek elszámolás, illetve a forintosítás teljes folyamatát. Ennek során a hivatalból indított vizsgálatain túl az elszámolás előkészítésében, a módszertani szabályok kidolgozásában és a fogyasztók tájékoztatásában is részt vett. A jegybank az elszámolás gördülékeny lebonyolítását az intézmények részére kidolgozott iránymutatással, segédletekkel, konzultációkkal és a fogyasztók kiemelt tájékoztatásával támogatta.

Az MNB 2015 februárjától az elszámolásra köteles pénzügyi intézményeknél és az ügyfelek kérelme alapján elszámolni köteles követelésvásárlóknál végzett témavizsgálata során ellenőrizte többek között az intézmények elszámolási folyamatait, a fogyasztóknak küldött elszámolási értesítő leveleket, a vonatkozó jegybanki rendeleteknek és ajánlásnak való megfelelést, sőt az intézmények elszámolási panaszkezelését is.

A témavizsgálat célja a jogszabálysértések lehetőség szerinti megelőzése, s nem utólagos feltárása és szankcionálása volt. Ennek biztosítására a vizsgálatsorozat a teljes elszámolási folyamatot szorosan végigkísérte. Jelentősen segítették az MNB munkáját a fogyasztóktól érkezet jelzések, amelyek révén a jegybank azonosítani tudott bizonyos kockázatokat, illetve hiányosságokat. Ezek nyomán a fogyasztók is hozzájárultak az eredményes ellenőrzéshez.

A feladat mértékét jól jellemzi, hogy az elszámolás ellenőrzése során több mint 18 ezer dokumentumot és 16 ezer elektronikus adatszolgáltatást dolgozott fel a jegybank. Az MNB a téma kapcsán több tucat állásfoglalást adott ki és 600-nál is több, a pénzügyi intézményektől érkező, az elszámolás megfelelő végrehajtását segítő kérdést válaszolt meg.

Az MNB a témavizsgálat során fogyasztóvédelmi figyelmeztetéseket adott ki a pénzügyi intézményeknek és a követelésvásárló pénzügyi vállalkozásoknak azok honlapjainak hiányos hivatkozásai, a tájékoztatási rendeletben foglaltak megsértése, panaszkezelési tájékoztatási hiányosságok miatt. A jegybank az ellenőrzés folyamán ideiglenes intézkedéseket bocsátott ki a tapasztalt jogsértő magatartás azonnali megszüntetésére, amelynek nyomán az érintett pénzügyi intézmények jellemzően azonnal kijavították a hibás gyakorlatukat. Ideiglenes intézkedésre jogorvoslati nyomtatványok és közzétételek hiánya, a panaszokkal kapcsolatos honlap-tájékoztatás elmaradása miatt került sor.

Az MNB az elszámoláshoz kapcsolódó jogszabálysértések miatt összességében 155 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki közzétett határozataiban (ebből 112,3 millió forint jutott a Banif Plus Bank Zrt.-nek az értesítő levelek kiküldési határidejének sorozatos megsértése miatt). Az egyéb pénzügyi intézmények esetében az elszámolási értesítő levelek késedelmes kiküldése, a fogyasztói követelés összegének rossz módszertannal való helytelen meghatározása, a forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás után helytelenül meghatározott új irányadó ügyleti kamatmérték, illetve a fogyasztónak visszatérítendő összeg – jogszabályban előírt – kamatkifizetésének elmaradása miatt szabott ki bírságot a jegybank.

Az intézkedések kapcsán érintett pénzügyi intézmények folyamatosan hajtják végre a jegybanki kötelezéseket. Ennek során – a fogyasztók tájékoztatása mellett – visszatérítik/visszatérítették a hibás kamatoztatás és kamatszámítás miatt keletkezett összegeket.

Magyar Nemzeti Bank