Budapest, 2017. november 22. – A KEG Nyrt. igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjai felelősek azért, hogy jogsértően megakadályozták a kibocsátó 2015. évi éves jelentésének közzétételét, nem teljesítve így a jegybank egy tavalyi kötelezését sem. Az MNB – amely ilyen típusú jogsértés kapcsán első ízben állapította meg egy kibocsátónál vezető állású személyek felelősségét – 10 millió forint bírságot szabott ki az érintett igazgatótanácsi, illetve auditbizottsági tagságot betöltő vezetőkre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a KEG Nyrt. célvizsgálatát lezáró, ma publikált határozataiban ismételten felszólította a kibocsátót: haladéktalanul tegye közzé a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését. Egyúttal figyelmeztette a KEG Nyrt. igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjait, hogy tisztségük ellátása során úgy járjanak el, ahogy az e posztokon elvárható. A jegybank az igazgatótanács elnökét 4 millió, az auditbizottsági tagsággal rendelkező igazgatótanácsi tagokat 2-2 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Az MNB 2016. május 3-i határozatában megállapította, hogy a KEG Nyrt. 2016. április 30-ig nem tett eleget a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés közzétételi kötelezettségének. Így a jegybank felfüggesztette a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, s 6 millió forint bírság kiszabásán túl kötelezte a KEG Nyrt.-t, hogy haladéktalanul intézkedjen a közzétételről.

Az MNB ezután többször eredménytelenül kért tájékoztatást a kibocsátótól a közzététel érdekében tett intézkedésekről, ráadásul a KEG Nyrt. a 2016. évi éves jelentését sem tette közzé. Az újabb jogsértésért a jegybank a kibocsátót (a tőzsdei kereskedés felfüggesztésének fenntartása mellett) 8 millió forintos bírsággal sújtotta és 2017 februárjában célvizsgálatot indított, hogy feltárja: terhel-e valakit személyes felelősség a KEG Nyrt.-nél a 2015-ös éves jelentés közzétételének, egyúttal a jegybanki kötelezés végrehajtásának elmulasztásáért.

Célvizsgálatában az MNB megállapította: a KEG Nyrt. igazgatótanácsa magatartásával – így azzal, hogy indokolatlanul késett a megfelelő minősítésű könyvvizsgáló felkutatásával; olyan állandó könyvvizsgálót javasolt a KEG Nyrt. közgyűlésének, amelynek nem volt meg a kibocsátó könyvvizsgálatának jogszerű elvégzéséhez szükséges minősítése; a célvizsgálat lezárásáig sem intézkedett a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolók összeállításáról – meghiúsította, hogy a KEG Nyrt. közzétegye vonatkozó éves jelentését. Az igazgatótanács (a vizsgálat indításakor és ma is e tisztet betöltő) tagjai személyesen felelősek a testület jogsértő tevékenységéért.

A célvizsgálathoz a KEG Nyrt. semmilyen dokumentumot sem adott át az MNB-nek az auditbizottság működéséről. Így arról sem, hogy segítették-e az igazgatótanácsot pl. a könyvvizsgáló kiválasztásában, s az éves beszámolók könyvvizsgálatának figyelemmel kísérésében. Emiatt az auditbizottság sem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek, s – a feltárt tények alapján – az auditbizottság tagjait is személyes felelősség terheli a testület mulasztásáért.

Az MNB a feltárt jogsértésekkel összefüggésben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes cégbíróságon, a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt megkereste az adóhatóságot, s számvitel rendjének megsértése gyanújával büntető feljelentést tett.

A jegybank – áttekintve a tőzsdei nyilvánosan működő részvénytársaságok által közzétett 2017. első féléves jelentéseket – azt is megállapította, hogy a KEG Nyrt. nem tette közzé a féléves jelentését sem. Az MNB ezért 5 millió forint felügyeleti bírság kiszabása mellett a féléves jelentés haladéktalan közzétételére is felszólította a kibocsátót.

Az MNB a KEG Nyrt.-nél a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak esetleges megsértését jelenleg is folyamatban lévő piacfelügyeleti eljárásában vizsgálja. Ezzel összefüggésben a KEG-részvények tekintetében a jegybank visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést is elrendelt.

A jegybank által a KEG Nyrt.-vel összefüggésben az elmúlt időszakban feltárt, a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeit alapjaiban sértő jogsértések miatt az MNB arra is felhívta a kibocsátó figyelmét: ha rendszeres tájékoztatási kötelezettségeinek továbbra sem tesz eleget, végső soron előírhatja a KEG-részvények tőzsdei terméklistáról történő törlését is.

Más nyilvánosan működő részvénytársaságok féléves jelentéseiben az MNB kisebb tartalmi hiányosságokat tárt fel. Ezek miatt a jegybank figyelmeztetés és felszólítás intézkedések mellett a Csepel Holding Nyrt.-vel szemben 200 ezer forint, a Finext Vagyonkezelő Nyrt.-vel szemben (a közzététel határidőn túli teljesítése miatt is) 400 ezer forint felügyeleti bírságot szabott ki.

Magyar Nemzeti Bank

 

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-56/2017. számú határozata a Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet) szemben intézkedések alkalmazásáról, illetve felügyeleti bírság kiszabásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-57/2017. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) lefolytatott célvizsgálat intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-61/2017. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) lefolytatott célvizsgálat, Milan M. (lakcím: Ladomerska Vieska) természetes személyre vonatkozó intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-63/2017. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) lefolytatott célvizsgálat, P. Zsolt József (lakóhely: Budapest) természetes személyre vonatkozó intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-64/2017. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) lefolytatott célvizsgálat, Bulko B. (lakóhely: Žiar nad Hronom) természetes személyre vonatkozó intézkedés alkalmazásával történő lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-65/2017. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) lefolytatott célvizsgálat, Ivan I. (lakóhely: Presov) természetes személyre vonatkozó intézkedés alkalmazásával történő lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-66/2017. számú határozata a Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár út 1.) szemben intézkedések alkalmazásáról és felügyeleti bírság kiszabásáról A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-69/2017. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) szemben alkalmazott figyelmeztetés, felszólítás, és felügyeleti bírság kiszabásáról