Az Európai Bankhatóság döntésével összhangban az MNB 2020. december 31. napjáig meghosszabbítja a magyar pénzforgalmi szolgáltatók számára az erős ügyfél-hitelesítésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek a fizetési kártyával végzett Internetes fizetési műveletek esetében történő megfelelés határidejét. Az MNB ezen döntésével biztosítja az egységes európai véghatáridőnek történő megfelelést.

Az új Pénzforgalmi irányelv (PSD2) nyomán a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (pénzforgalmi törvény) 2019. szeptember 14-ét határozta meg azon dátumként, amikortól a bankoknak és más pénzforgalmi szolgáltatóknak alkalmazni kell az erős ügyfél-hitelesítés előírásait, amelynek keretében legalább két hitelesítési faktor (például PIN kód és ujjlenyomat, vagy jelszó és SMS-kód stb.) szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek online hozzáférjenek a fizetési számláikhoz, vagy elektronikus fizetési műveletet kezdeményezzenek.

Figyelembe véve a szabályozás komplexitását, amely különösen érvényesül a fizetési kártyával interneten keresztül történő (online) fizetések esetén, valamint a felhasználói oldal aktív részvételének szükségességét, a nemzeti felügyeleti hatóságok munkáját koordináló Európai Bankhatóság 2019. június 21-én közzétett véleményében lehetővé tette a tagállamok felügyeleti hatóságainak, hogy 2019. szeptember 14-hez képest további időt biztosítsanak az informatikai fejlesztések befejezésére, valamint az új hitelesítési eljárásokra történő átállásra az interneten, fizetési kártyával történő fizetések esetében. Ekkor az Európai Bankhatóság azt is bejelentette, hogy az uniós szintű egységesség megteremtése érdekében meg fogja határozni az addicionális felkészülési idő maximumát, így egy egységes európai végső határidő kerül meghatározásra.

Az Európai Bankhatóság 2019. október 16-án publikálta honlapján az egységes európai határidőre vonatkozó véleményét, melyben 2020. december 31.-i véghatáridő került meghatározásra.

Az Európai Bankhatóság véleménye alapján és azzal összhangban, az MNB is az ügyfelek és a piac szempontjából azt tartja a leghatékonyabbnak, ha minden érintett szereplő az egységes európai végső határidőhöz alkalmazkodik, ezért az MNB biztosítja a 2020. december 31-ig meghosszabbított átállási időszakot a hazai szereplők számára. Az MNB azonban elvárja, hogy az érintett bankok és más pénzforgalmi szolgáltatók az eredetileg benyújtott és az MNB által jóváhagyott ütemterveiket betartsák annak érdekében, hogy a fejlesztések és a tesztelések az év legforgalmasabb év végi időszakára már befejeződjenek és a véghatáridőre történő átállás zavartalanul megtörténhessen.

Az átállási időszakban a pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei változatlan formában, a jelenlegi megszokott módon, azaz erős ügyfél-hitelesítés alkalmazása nélkül is használhatják a fizetési kártyájukat az online kezdeményezett belföldi és külföldi fizetéseknél. A pénzforgalmi törvény hatályos felelősségi szabályai garantálják az ügyfelek számára, hogy ezen fizetések során a kockázatuk ne növekedjen, továbbá rendezi a pénzforgalmi szolgáltatók közötti felelősségi kérdéseket is.