Budapest, 2019. október 15. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában hétmillió forintra bírságolta a Dél TAKARÉK Szövetkezetet. A Hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján legkésőbb 2020. február végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatában megállapította, hogy a Hitelintézet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet, valamint a fizetési számla váltásáról szóló kormányrendelet több előírását is. A Hitelintézet megsértette a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra, a keretszerződés módosítására és megszüntetésére, a fizetési műveletek helyesbítése, a felelősségi és kárviselési szabályokra, a munkanap kezdő és záró időpontjának meghirdetésére, a fizetési megbízások részteljesítésére, a kedvezményezett ügyfelek fizetési számláján történő haladéktalan jóváírására és az ennek során alkalmazandó értéknapra, a számlaváltás során alkalmazandó határidőre, továbbá a számlaváltási megbízásban megjelölt fizetési számla megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

A jogsértésekre tekintettel az MNB hétmillió forint összegű bírság megfizetésére, valamint a határozathozatalig nem igazolt jogsértés esetében a jogszabálynak való megfelelés biztosítására kötelezte a Hitelintézetet, 2020. február 28-i határidővel. Az MNB a Hitelintézet terhére értékelte, hogy számos vonatkozásban megsértette a pénzforgalmi jogszabályokban foglalt előírásokat, a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a Hitelintézet szerződési feltételeit rögzítő dokumentumokba, informatikai rendszerébe, illetve belső eljárásrendjébe építetten állt fenn és a jogsértés a fogyasztónak és mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek széles körét érintette, továbbá hogy a keretszerződés felmondásához, megszüntetéséhez kapcsolódó jogosulatlan díjfelszámítással a Hitelintézet a fogyasztónak és a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfeleknek kárt okozott. 

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. A fizetési lánc két végén álló ügyfelek ugyanis a fizetést illetően nem feltétlenül érintkeznek közvetlenül egymással, így eltérő információjuk van a fizetési műveletek lebonyolításáról, bizonyos adatokkal pedig egyáltalán nem rendelkeznek. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.