Budapest, 2020. október 13. – Az MNB üdvözli a BAMOSZ kezdeményezését, amelynek keretében a szakmai érdekképviselet a fenntarthatóságra vonatkozó (ESG) jellemzők beemelésével egészíti ki a befektetési alapok kategorizálásról szóló szabályzatát.

A Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) döntése alapján a hazai alapok az eddigi besorolási kategóriák (részvény, kötvény, abszolút hozamú stb.) mellett ezentúl az ESG minősítést is feltüntethetik. Az ESG a felelős környezeti, társadalmi és a vállalatirányítási szempontú (“environmental, social, governance”) tőkepiaci befektetéseket jelenti.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) stratégiai céljai között szerepel, hogy a hazai pénzügyi közvetítőrendszer a jelenleginél lényegesen erőteljesebben támogassa a környezeti fenntarthatóságot pénzügyi termékein, szolgáltatásain keresztül. A jegybank e cél megvalósítása érdekében hirdette meg 2019 februárjában Zöld Programját, és azóta folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve támogatja a felügyelt intézmények, valamint szakmai szervezetek zöld kezdeményezéseit.

Az MNB üdvözli a BAMOSZ döntését, hiszen az ESG-tudatos befektetői kultúra fejlesztésére itthon nagy szükség van. Az alapok ESG minősítése által a befektetők információt kaphatnak arról, hogy az adott alap a befektetései tekintetében milyen mértékben veszi figyelembe a környezeti és társadalmi fenntarthatósággal, felelős vállalatirányítással kapcsolatos szempontokat.  A magyar alapkezelők ESG tematikájú alapjaiban kezelt vagyon 2020 júniusában alig haladta meg a 0,5 százalékot. A hazai alapok ráadásul egyelőre túlnyomórészt külföldi ESG minősítésű értékpapírokat vásárolnak.

Fontos ugyanakkor látni, hogy az alapok ESG minősítése nem jelenti azt, hogy az adott alap kizárólag zöld, fenntartható befektetéseket választana, és csak az ESG alapok egy részének kifejezett célja a pozitív fenntarthatósági hatás elérése, maximalizálása. Ezért különösen fontos, hogy a befektetők a befektetési döntéshozatalukat megelőzően tájékozódjanak a BAMOSZ által kialakított kategória rendszer részletes tartalmát illetően.

A befektetések „zöld voltával”, fenntarthatósági hasznával kapcsolatban is fontos szabályozási fejlemények várhatók. 2021. március 10-től lép hatályba a pénzügyi szolgáltatási ágazatban alkalmazandó fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló uniós rendelet, amellyel a klímaváltozás megfékezéséhez és az egyéb fenntarthatósági célokhoz való hozzájárulás mérése kerül majd a fókuszba. Az uniós rendelet mind az ügyfelekkel kötendő szerződés előtti közzétételekről, mind a későbbi jelentésekben, illetve a weboldalakon nyilvánosságra hozandó információkról rendelkezik általánosan. Ilyen értelemben tehát az ESG minősítésen túl a befektetők még több információhoz jutnak majd a befektetések környezeti hatásáról, esetleges hasznáról.

A részletszabályokat a befektetési alapkezelők esetében az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) dolgozza ki, és szabályozási technikai sztenderd formájában jelennek meg később.

Magyar Nemzeti Bank