Budapest, 2020. november 12. Az MNB összesen 60 millió forint bírságot szabott ki az Aegon Biztosítóra, többek közt a befektetési életbiztosítási és kgfb állománykezelést, kiszervezési tevékenységet, az IT-biztonságot, az ügyféltájékoztatást, panaszkezelést, illetve (több üzletágban) az ügyfélszerződések egyes tartalmi elemeit érintő jogsértések miatt. A biztosító a vizsgálat során több hiányosságot orvosolt, pénzügyi mutatói, profitabilitása, tőkemegfelelése továbbra is megbízható képet mutatnak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot végzett az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nél (Aegon Biztosító). Bár a jegybank több jelentős hiányosságot is azonosított, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését.

Mint a vizsgálat feltárta, a biztosító a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási állománykezelése során nem tartotta be az ajánlatok elbírálására rendelkezésre álló határidőt, továbbá előfordult, hogy már elutasított ajánlatot később ismét elbírált. Szabálysértő volt a díjfizetési gyakorlat, s a biztosító nem a szerződési feltételekkel összhangban vonta le a számlavezetési (és a díjmentesített szerződéseknél a fenntartási) költségeket sem. Hiányos volt az éves értesítő levelek tartalma is. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainál (kgfb) pedig a biztosító többször megsértette a kár- és kötvénynyilvántartó, illetve az üzembentartó felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét.

A kiszervezési tevékenységét illetően hiányosságokat állapított meg az MNB az Aegon Biztosítónál a kiemelten fontos tevékenységek meghatározásánál, a kiszervezési nyilvántartás és bejelentések terén, illetve a kiszervezési szerződések felmondási határidejénél. Az informatikai (IT) területen a tesztkörnyezetben felhasznált adatok anonimizálása, a naprakész biztonsági frissítések alkalmazása, a technikai azonosítók szabálykövető használata és a kapcsolódó jelszavak kezelése terén, továbbá a mentések riportjainál merültek fel szabálytalanságok.

A jegybanki vizsgálat az ellenőrzött élet és nem-életbiztosítási termékek szerződési feltételeiben is jogszabálysértéseket állapított meg. Hiányosan tájékoztatták az ügyfeleket egyebek közt a kiemelt információkról (KID), s nem mérték fel teljeskörűen egyes ügyfelek veszteségviselési képességeit sem. Hiányos, nehezen elérhető volt a biztosító panaszkezelési szabályzata, nem lehetett mindenkor időpontot foglalni személyes ügyintézésre, s gondok merültek fel a telefonos és szóbeli panaszok kezelésénél is. Sérültek a panaszok teljes körű, határidőben történő megválaszolására, illetve a jogorvoslati tájékoztatásra vonatkozó szabályok is.

A jogsértések miatt az MNB ma közzétett határozatában 45 millió forint felügyeleti, s további 15 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az Aegon Biztosítóra, s kötelezte azt a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak 2021. március 31-ig kell írásban tájékoztatnia a jegybankot a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírságösszeg mértékét befolyásolta egyebek közt, hogy több jogszabálysértés a biztosító - huzamosabb ideje óta - nem megfelelő adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszerének volt köszönhető. Emellett az ügyfélszerződések tartalmi elemeinek hiányosságai ismétlődően és az ügyfelek érdekeit hátrányosan érintően merültek fel, s további fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése is megállapítható volt. Enyhítő körülménynek számított, hogy az Aegon Biztosító már a jegybanki vizsgálat során több hiányosságot orvosolt, illetve az ezzel kapcsolatos terveiről számolt be.

Magyar Nemzeti Bank