Budapest, 2021. december 8. Az MNB visszavonta a HOLMIUM WORK-OUT Zrt. hitel- és pénzkölcsön nyújtására, illetve követelésvásárlásra vonatkozó engedélyét és elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Az intézkedés oka többek között, az, hogy a pénzügyi vállalkozás nem felel meg a hitelintézeti törvény prudens működést meghatározó előírásainak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában visszavonta a HOLMIUM WORK-OUT Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HOLMIUM WORK-OUT Zrt.) hitel- és pénzkölcsön nyújtására, illetve követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedélyét. A jegybank ezzel együtt a határozat közzétételének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását, végelszámolónak – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki.

Az intézkedés oka, hogy a pénzügyi vállalkozás súlyosan jogsértő magatartásával folyamatosan nem tett eleget az adatszolgáltatási, - törzsadat bejelentési, - közzétételi, - ügyfél-tájékoztatási kötelezettségeinek, nem teljesítette a prudens működés ellenőrzéséhez szükséges nyilatkozattételi kötelezettségeit sem, továbbá közel egy éve nem csatlakozik a Központi Hitelinformációs Rendszerhez.

A pénzügyi vállalkozás a jogszabályban előírt határidőben nem küldte meg az MNB részére a tavalyi évre vonatkozó auditált jelentését, az idei évben esedékes negyedéves jelentéseit, vagyis nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. A pénzügyi vállalkozás az MNB erre vonatkozó határozati kötelezése ellenére sem nyújtotta be az elmaradt jelentéseket.

A HOLMIUM WORK-OUT Zrt. nem tette közzé a jegybank vele szemben hozott határozatainak rendelkező részét, üzletszabályzata, kondíciós listája, panaszkezelési szabályzata pedig nem volt az ügyfelek számára elérhető. Az MNB vezetői levélben és határozatban is felhívta a pénzügyi vállalkozást ezek közzétételére, amelyet szintén nem teljesített.

A társaság továbbá az MNB felhívására a könyvelési tevékenységet végző szolgáltató esetében nem igazolta a működéséhez szükséges tárgyi feltételek, továbbá a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv meglétét.

A HOLMIUM WORK-OUT Zrt. tevékenységi engedélye visszavonásának – a társaság csekély piaci súlya miatt - nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra. A pénzügyi vállalkozással szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat