1. A gazdaságpolitika elsődleges feladata a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásának biztosítása. Az euro bevezetése nem lehet öncélú lépés.

2. A sikeres eurobevezetés kulcsa a megfelelő időzítés és az euroérettség elérése.

3. A Magyar Nemzeti Bank elkötelezett az euro sikeres és biztonságos bevezetése mellett.

4. Az euro bevezetéséről és annak időzítéséről egy higgadt, mindenre kiterjedő költség-haszon elemzés alapján kell dönteni.

5. A sikeres és biztonságos eurocsatlakozás feltételeit egy új, széles körű kritériumrendszer alapján kell értékelni (Maastricht 2.0).

6. A sikeres bevezetés feltétele a megfelelő reálgazdasági érettség.

7. A fenntartható felzárkózás alapja egy átfogó, az euro bevezetésén túlmutató versenyképességi reformterv kialakítása és végrehajtása.

8. Az euroövezeti csatlakozás előtt elengedhetetlen az árstabilitás újbóli helyreállítása és az inflációs várakozások megfelelő horgonyzása.

9. A jövőbeli gazdasági kihívások sikeres kezelése miatt kiemelt fontosságú a növekedés és az egyensúly egyidejű megteremtése, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő fiskális politikai mozgástér elérése.

10. A gazdasági egyensúlytalanságok kialakulásának elkerülése miatt az euroövezettel szinkronizált üzleti és pénzügyi ciklusokra van szükség. A pénzügyi ciklusok szabályozásában továbbra is hatékony prudenciális politikát kell folytatni.

11. A magyar pénzügyi és bankrendszer mélyítése és versenyképességének javítása érdekében fel kell gyorsítani a digitalizációs fejlesztéseket.

12. Digitális és a környezeti feltételekkel összhangban lévő fenntarthatósági fordulatra van szükség, amit már az euro bevezetése előtt meg kell kezdeni.