Budapest, 2023. augusztus 16. Az MNB augusztus 16-tól visszahívja a felügyeleti biztost a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti Nonprofit kölcsönös növénybiztosító egyesületektől. Az intézmények által benyújtott, a tőkehelyzetük rendezését célzó pénzügyi terveiket ugyanis a jegybank elfogadta, és azok végrehajtása révén a szavatolótőkéjük szintje immár megfelel a jogszabály által előírtnak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozataiban 2023. augusztus 16-ával megszüntette a felügyeleti biztos kirendelését a karcsai székhelyű Bodrogközi Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületnél, illetve a Bodrogközi Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületnél.

A döntés oka, hogy a két intézmény olyan (a jegybank kérésére kiegészített) pénzügyi terveket nyújtott be, amelyek megfelelő intézkedéseket tartalmaztak a tőkehelyzetük rendezésére. A pénzügyi terveket az MNB így elfogadta, és azok végrehajtásának eredményeképpen a két növénybiztosító jelenleg immár nemcsak a további működéshez elengedhetetlen biztonsági tőkével, de a törvény által előírt szint feletti szavatolótőkével is rendelkezik.

Mint emlékezetes a jegybank idén a március 7-én közzétett határozataiban kötelezte 30 napon belül pénzügyi terv elkészítésére a két növénybiztosító egyesületet. Ebben olyan intézkedések meghozatalát írta elő, amelyek végrehajtásuk esetén alkalmasak arra, hogy a biztosítóegyesületek 3 hónapon belül rendelkezzenek a jogszabály által előírt minimális biztonsági tőkével. A kirendelés megszüntetéséig, de legföljebb 180 napig az MNB emellett – az igazgatóság jogait és kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű – Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t rendelte ki felügyeleti biztosként a két biztosítóegyesülethez.

A MNB intézkedéseinek oka az volt, hogy az azt megelőző időszakban a – növénybiztosítási tevékenységen belül aszálykár-kockázatra is fedezetet nyújtó szerződésekkel is rendelkező – nonprofit egyesületek saját tőkéje kedvezőtlen irányba változott. Ez nyilvánvalóan hatással lehetett az ügyfelekkel/tagokkal szembeni kárkifizetési kötelezettségek teljesítésére is. Jogszabályi előírás alapján egy (kis)biztosítónak ugyanakkor mindenkor, a tevékenysége megkezdésétől folyamatosan rendelkeznie kell a biztonsági tőke szintjének megfelelő szavatoló tőkével.

A kirendelt felügyeleti biztosok az elmúlt időszakban felmérték az intézmények pénzügyi helyzetét, meghatározták a pénzügyi nehézségekből fakadó kockázatok csökkentése, megszüntetése érdekében indokolt lépéseket, illetve biztosították a kárrendezési tevékenység szabályszerű folytatását.

A jegybank mostani döntéseit azért hozta meg, mert az egyesületek működése a megszabott határidő lejártakor megfelelt a jogszabályok által előírtaknak. A továbbiakban az intézmények tulajdonosainak felelőssége az egyesületek üzleti szempontból megbízható működtetése, s ennek kapcsán egyebek közt a felmerülő károk rendezése, a biztosítási fedezet szavatolása a díjak beszedésével, illetve szükség esetén megfelelő viszontbiztosító révén. Az MNB természetesen (a biztosítási piac egyéb szereplőivel azonos módon) mindezt a továbbiakban is ellenőrzi.

Magyar Nemzeti Bank