Budapest, 2023. június 19. – Az OTT-ONE Nyrt., a SET GROUP Nyrt., a SunDell Estate Nyrt. és a WINGHOLDING Zrt. esetében azonosított problémát a tavalyi pénzügyi évről készített kibocsátói éves jelentés kapcsán az MNB. Az OTT-ONE és a SET GROUP – amelyek részvényeinek kereskedése már régebb óta fel van függesztve a BÉT-en – nem publikálták jelentésüket, s egyéb tájékoztatásokkal is elmaradtak. A két másik kibocsátó esetében azok érdekkörén kívüli okból, a könyvvizsgálóiknál bekövetkezett hiba miatt utólag vonták vissza a könyvvizsgálói jelentést. Mivel azonban ez az éves jelentés alapvető része, a jegybank ezek közzétételéig – a tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából az MNB által felügyelt – szabályozott piacon felfüggesztette a SunDell részvények és a WINGHOLDING kötvények kereskedését a BÉT-en.

A SET GROUP Nyrt. (SET GROUP) és az OTT-ONE Nyrt. (OTT-ONE) a 2023. április 30-i határidőig nem tették közzé a 2022. pénzügyi évről készített éves jelentéseiket, amivel megsértették a tőkepiaci törvény rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályát. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ezért figyelmeztette a két kibocsátót, hogy mindenkor teljeskörűen, határidőben és a jogszabálynak megfelelve tegyenek eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségüknek, egyúttal felszólította őket arra, hogy pótolják mulasztásukat. A felügyelet a jogsértések miatt a két kibocsátót 7-7 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

E két tőzsdei szereplő nem először sértette meg a rendszeres közzétételi kötelezettségét. Az OTT-ONE kapcsán az MNB ugyanilyen okból már 2021. május 17-én, 2021. november 29-én, 2022. augusztus 5-én, illetve 2022. november 4-én kelt határozataiban is megállapította e jogsértést és több esetben bírságot szabott ki. A SET GROUP esetében a felügyelet ugyanezt a 2022. május 2-i, 2022. december 7-i, 2023. február 15-i, illetve a 2023. március 30-i határozataiban állapította meg, szintén többször pénzbüntetést is kiróva.

Az OTT-ONE – amelynek részvénykereskedése 2021. április 16. óta fel van függesztve a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – emellett a 2019. és 2020. évekről sem rendelkezik auditált éves beszámolóval. A kibocsátó a 2023. március 16-i közzétételében arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy gondoskodik a beszámolók elfogadása érdekében a közgyűlés összehívásáról legkésőbb augusztus 31-ig, a szintén hiányzó 2022. I. féléves jelentését pedig idén július 20-ig publikálja. A SET GROUP-nak – amelynek részvényével tavaly május 3. óta nem lehet kereskedni a felügyeleti felfüggesztés miatt – a 2019-es, a 2020-as, illetve a 2021-es auditált éves beszámolója, illetve a tavalyi I. féléves jelentése is hiányzik, s jelenleg nem rendelkezik megválasztott könyvvizsgálóval sem.

A SunDell Estate Nyrt. (SunDell) és a WINGHOLDING Zrt. (Wingholding) esetében az MNB a folyamatos kibocsátói felügyelése keretében beszerzett adatok alapján megállapította, hogy a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya a két kibocsátó ugyanazon könyvvizsgálójával szemben minőségellenőrzési eljárást folytatott le. Ez az érintett könyvvizsgáló minősítését illetően szabálytalanságot állapított meg, amely alapján az – mivel nem rendelkezett a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt valamennyi minősítéssel – nem készíthette volna el a jogszabályokban előírt könyvvizsgálói jelentéseket.

A SunDell és a Wingholding esetében tehát közzétették a kibocsátói éves jelentéseket, azonban a könyvvizsgálói jelentések kapcsán utólag megállapított probléma miatt azok nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát a független auditorok által elvégzett könyvvizsgálat is növeli. Éppen ezért a tőzsdei kibocsátók éves jelentésének a vonatkozó jogszabályok szerint része a független könyvvizsgálói jelentés is.

A jogsértések miatt ezért az MNB – a kibocsátókra vonatkozó felügyeleti határozatokban figyelmeztetés, rendkívüli adatszolgáltatás előírása, illetve a hiányosság pótlására való felszólítás mellett – mától felfüggesztette a SunDell részvényekkel és a Wingholding kötvényekkel való kereskedési lehetőséget a BÉT – a tájékoztatási kötelezettség teljesítésével összefüggésben az MNB által felügyelt – szabályozott piacán. A moratórium az éves jelentések szabályszerű közzétételéig, továbbá az ezen időpontig esetlegesen keletkező valamennyi tájékoztatási kötelezettség kibocsátók általi maradéktalan teljesítéséig marad érvényben.

A tőzsdei kibocsátóknak – amelyekre a nyilvános működés okán más gazdasági társaságokhoz képest szigorúbb tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak – a jogszabályok alapján az üzleti évüket követő négy hónapon belül kell közzétenniük éves jelentésüket. Ennek hiányát, illetve nem megfelelő tartalommal való teljesítését az MNB a kibocsátók rendszeres tájékoztatási kötelezettsége jelentős megsértésének tekinti. A felügyelet ezért ilyen esetekben a figyelmeztetés és felszólítás intézkedések mellett indokolt esetben bírságot, sőt szükség esetén egyéb intézkedést is alkalmaz, mint tette ezt korábban is.

A folyamatos felügyelet során az MNB elsődleges célja a nyilvános értékpapír-kibocsátók működése átláthatóságának és gondos joggyakorlásának biztosítása. Ennek kapcsán kiemelt jelentősége van az információ minden érintett számára való azonnali és teljes körű elérhetőségének is. Ennek erősítésére az MNB – immár második alkalommal – honlapján közzétette a kibocsátók beszámolóihoz kapcsolódó könyvvizsgálói véleményeket.

Magyar Nemzeti Bank