Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre

nyomtatás

Jogszabályok, működést meghatározó szabályok

Frissítve: 2017 január 1.

Jegybanktörvény

Hatályos 2015. július 7-től

Letöltés

A Magyar Nemzeti Bank Alapító Okirata

Hatályos 2015. október 30-tól

Letöltés

Archívum (hatálybalépés dátuma szerint)

2013. 03. 04.

2012. 03. 28.

2010. 02. 01.

2007. 07. 03.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Hatályos 2017. január 1-től

Hatályos SZMSZ

SZMSZ archívum (hatálybalépés dátuma szerint)

2016. 12. 01.

2016. 11. 15.

2016. 10. 01.

2016. 09. 29.

2016. 09. 01.

2016. 07. 01.

2016. 02. 15.

2016. 02. 01.

2015. 12. 01.

2015. 09. 01.

2015. 08. 26.

2015. 06. 30.

2015. 06. 01.

2014. 12. 16.

2014. 12. 01.

2014. 11. 15.

2014. 08. 06.

2014. 01. 18.

2014. 01. 01.

2013. 11. 01.

2013. 10. 01.

2013. 09. 10.

2013. 04. 26.

2013. 03. 28.

2013. 03. 09.

2012. 03. 29.

2012. 01. 17.

2011. 12. 31.

2011. 07. 01.

2011. 03. 09.

2011. 01. 01.

2010. 12. 01.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Hatályos 2014.02.14-től

Letöltés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Tájékoztató az intézmény feladatairól

Frissítve: 2015. június 24.

A Magyar Nemzeti Bank Magyarország központi bankja. Az MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.

Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben  foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank kivételével a Kormánytól, az Európai Unió intézményeitől és szerveitől, tagállamainak kormányaitól vagy bármilyen más szervtől.

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a Kormány gazdaságpolitikáját.

Az MNB alapvető feladatai:

  • Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát.
  • Az MNB jogosult Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által Magyarország hivatalos pénznemében kibocsátott bankjegy és érme - ideértve az emlékbankjegyet és emlékérmét is - Magyarország törvényes fizetőeszköze.
  • Az MNB a magyar gazdaság külső stabilitásának megőrzése érdekében hivatalos deviza- és aranytartalékot képez, és kezeli azt.
  • Az MNB a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásával kapcsolatban devizaműveleteket végez.
  • Az MNB felvigyázza a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszereket, ennek keretében felvigyázza a rendszer, valamint a központi szerződő fél tevékenységét végző szervezet tevékenységét e rendszerek biztonságos és hatékony működése, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében. Ezen jogkörében, valamint a 171. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási jogkörében részt vesz a fizetési és elszámolási, vala-mint az értékpapír-elszámolási rendszerek kialakításában.
  • Az MNB feladatai ellátásához és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez fűzött, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányáról szóló (4.) Jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra.
  • Az MNB alakítja ki a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitására vonatkozó makroprudenciális politikát, amelynek célja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenállóképességének növelése, valamint a pénzügyi közvetítőrendszernek a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítása. Az MNB ennek érdekében az e törvényben meghatározott keretek között feltárja a pénzügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető üzleti és gazdasági kockázatokat, elősegíti a rendszerszintű kockázatok kialakulásának megelőzését, valamint a már kialakult rendszerszintű kockázatok csökkentését vagy megszüntetését, továbbá hitelpiaci zavar esetén a hitelezés ösztönzésével, a túlzott hitelkiáramlás esetén annak visszafogásával járul hozzá a közvetítőrendszer gazdaságfinanszírozó funkciójának kiegyensúlyozott megvalósulásához.

További információk a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben találhatók.

For further information in English language please check Objectives of Magyar Nemzeti Bank.