Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Gyakran Ismételt Kérdések

nyomtatás
Gyakran Ismételt Kérdések

A közösség létrehozásának a célja, a közösség működése

1. Milyen célból jön létre a Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK)?

A NOK alapításának célja az új lakóingatlanhoz jutás elősegítése, az új építésű ingatlanok vásárlásának ösztönzése hosszú távú, rendszeres előtakarékosság mellett, közösségi keretek között.

2. Hogyan működik a közösség?

A közösség tagjai minimum 120 fős csoportot alkotnak. A fizetési kötelezettségüket maradéktalanul teljesítő tagok a befizetésekből kiválasztás útján jutnak a működési időtartam folyamán (10-15 év alatt), nagyrészt véletlenszerű időpontban új lakóingatlanhoz. Amennyiben megfelelő összeg gyűlik össze a közösség számláján, azt a licit vagy sorsolás keretében kiválasztott tagnak köteles a közösség a tag által megvásárolni kívánt új lakóingatlan vételárához megelőlegezni a szerződésben meghatározott összegben (10-40 millió forint), melyet állami támogatás egészíthet ki.

Mit mérlegeljen a belépés előtt?

1. Meddig tart a közösség működése?

A közösség legalább 10 legfeljebb 15 évre alakul, de működését mindaddig fenn kell tartani, ameddig minden szerződés szerint teljesítő tagja új lakóingatlanhoz jut. Ez azt jelenti, hogy bizonyos feltételek teljesítése mellett a közösség működésének időtartama alatt, de előre nem ismert időpontban jut lakáshoz a tag. A közösség működésének időtartama alatt a rendszeres befizetéseket folyamatosan teljesíteni kell.

2. Mennyi lehet a megvásárolni szándékozott ingatlan ára?

Az új lakóingatlan közösségen keresztül finanszírozott szerződéses értéke 10 és 40 millió forint között lehet, ez az összeg egészülhet ki állami támogatással. Lehetőség van ennél drágább ingatlan megvásárlására is, a hiányzó összeget azonban más forrásból kell előteremteni.

3. Felújításra, építésre, bővítésre vagy használt ingatlan vásárlására felhasználható-e a befizetésem?

Nem, az Ön által befizetett összeg és az ehhez kapcsolódó állami támogatás csak új lakóingatlan vásárlására fordítható.

4. Milyen költségeim lehetnek, ha NOK tag leszek?

NOK tagság esetén egyszeri regisztrációs díjat és rendszeres általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat kell fizetnie a havi előtakarékossági összegen felül.

Amennyiben kiválasztásra került és jogot szerzett a hiányzó befizetése megelőlegezésére, lakóingatlan vásárlása esetén az ingatlan megszerzésével kapcsolatos szokásos költségek és a biztosítások díja is Önt terhelik. (Az ingatlan megszerzésével kapcsolatos költség lehet például: ingatlan értékbecslés díja, ügyvédi költség, közjegyzői díj, földhivatali ügyintézés illetéke, stb.)

Amennyiben rendkívüli előtakarékossági befizetést teljesít, azzal egyidejűleg, annak mértékéhez igazodóan köteles általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat is fizetni.

5. Mennyi pénzt kell havonta befizetnem?

Ez attól függ, hogy milyen feltételeket vállalt a tagsági szerződésben. Például egy 10 millió forint értékű új ingatlan megvásárlására kötött 15 éves szerződés esetén 15 éven keresztül közel 56 ezer forintot + általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat kell minden hónapban befizetnie. A havonta fizetendő összeg 10 éves, 10 millió forint értékű ingatlanra szóló szerződés esetén közel 85 ezer forint + általános forgalmi adóval növelt szervezési díj.

Ha már ingatlanhoz jutott, a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés szerint az előtekarékosság összegével megegyező havi mértékben vissza kell fizetnie a közösség által megelőlegezett összeget, továbbra is fizetnie kell az általános forgalmi adóval növelt szervezési díjakat, valamint Önt terheli a rendszeresen fizetendő lakásbiztosítás összege is.

A közösség biztonságos működése érdekében fedezeti életbiztosítás megkötését és az ahhoz tartozó havidíj rendszeres befizetését is vállalni kell a tagsági jogviszony teljes időtartamára.

6. Mennyi a szervezési díj?

A szervezési díj mértéke a szerződéses érték legfeljebb havi 0,1%-a lehet, tehát a tagsági szerződésben meghatározott új lakóingatlan értékétől, illetve a szervező által megállapított feltételektől függ. A hatályos jogszabályok szerint a szervezési díjat általános forgalmi adó terheli. Ez azt jelenti, hogy 10 millió forint értékű új ingatlan megvásárlására kötött szerződés esetén a teljes működésre szánt idő során (10-15 év, azaz 120-180 hónap) 10 ezer forint + általános forgalmi adót kell a szervezési díjra minden hónapban befizetnie, 20 milliós szerződéses érték esetén a maximális havi összeg 20 ezer forint + általános forgalmi adó.

7. Negatív adósként szerepelek a KHR rendszerben, lehetek NOK tag?

A szervező már a tagsági szerződés megkötése előtt megvizsgálja a fizetőképességét. Ebben a felmérésben köteles együttműködni a szervezővel és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni többek között jövedelmeiről, az Önnel egy háztartásban élő és Ön által eltartott személyekről, az esetlegesen fennálló tartozásairól és megtakarításairól is.

Amennyiben a későbbiekben Ön kiválasztásra kerül, a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötése előtt a szervező ismételten megvizsgálja fizetőképességét. A megismételt vizsgálat során a jövedelemigazolások mellett be kell szereznie a KHR-ben nyilvántartott referenciaadatairól is egy igazolást.

Ha negatív adósként szerepel a KHR rendszerben, a közösség nagy valószínűséggel nem előlegezi meg az Ön számára a hiányzó tagi befizetés összegét.

8. Milyen mértékű havi befizetést vállalhatok?

A fizetőképességi vizsgálat kiterjed a jövedelmi helyzetének felmérésére, a fennálló tartozásaira és az Ön által NOK tagként vállalni kívánt havi befizetések összesítésére. Fontos szabály, hogy az esetlegesen fennálló más tartozásának havi törlesztőrészlete és a NOK-ban vállalni kívánt havi befizetés együttes összege nem haladhatja meg az összesített igazolt havi nettó jövedelmének 50 százalékát.

Nézzünk erre egy példát:

Tegyük fel, hogy az Ön igazolt havi nettó jövedelme 145.000 forint, valamint az előző évben kapott nettó 120.000 forint jutalmat a munkáltatójától. Korábban a konyhagépei lecserélése céljából áruvásárlási hitelt vett fel, ennek havi törlesztőrészlete 15.000 forint és a futamidőből még hátra van 3 év.

Ebben az esetben az előző évi rendkívüli jövedelme – jutalom – egy hónapra eső része 10.000 forint, amely hozzáadandó a 145.000 forint havi jövedelméhez, tehát 145.000+10.000=155.000 havi nettó jövedelemmel lehet számolni. Ennek 50 százaléka 77.500 forint, amelyből le kell vonni az áruvásárlási hitel havi 15.000 forintos törlesztőrészletét, tehát legfeljebb havi 62.500 forintos NOK befizetést vállalhatna.

Tekintettel arra, hogy a szerződéses összeg nem lehet kevesebb, mint 10 millió forint, aminek alapdíjból, szervezési díjból és biztosításból álló legalacsonyabb törlesztőrészlete a NOK-kalkulátor alapján 67.555 Ft, nem felel meg a fizetőképességi feltételeknek.

9. Kapok állami támogatást a befizetéseimre?

 • Az állami támogatás mértéke a befizetés 30%-a, de legfeljebb havi 25.000,- Ft. Ez havi közel 85 ezer forint+általános forgalmi adóval növelt szervezési díj befizetésével érhető el, ami éves szinten 1 millió forint+általános forgalmi adóval növelt szervezési díj befizetését jelenti.

 • A regisztrációs díj, szervezési díj, egyéb- vagy költség befizetések után nem jár állami támogatás.

 • Egy természetes személy csak egy szerződés után jogosult állami támogatásra.

 • Abban az esetben lehet jogosult állami támogatásra, ha a szervező megbízható szervezőnek minősül. Erről az MNB honlapján tájékozódhat.

 • Aki a lakástakarék-pénztári (LTP) megtakarítása után már kapott állami támogatást és ezt az összeget fizeti be a NOK-ba, az államilag támogatott LTP megtakarítás után már nem jogosult további állami támogatásra.

10. A befizetéseimre vonatkozik OBA védelem?

Nem, sem az Országos Betétbiztosítási Alap, sem a Befektető-védelmi Alap (BEVA,) sem más szervezet nem vállal garanciát az Ön által befizetett összeg visszafizetésére.

11. Milyen kamatot vagy hozamot kapok a befizetéseimre?

A befizetések után Önnek nem jár kamat.

A közösség a szabad pénzeszközeit befektetheti. A szabad pénzeszközök befektetésével összefüggő indokolt és ésszerű költségeket a közösség viseli, így a befektetések hozamából ezek levonásra kerülnek. A fennmaradó hozamrész a közösség megszűnésekor osztható fel a megszűnéskori tagok között befizetéseik arányában. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a szervező végzi el. A hozam várhatóan kis összeg, mert amennyiben összegyűlik egy lakóingatlan ára, azt a közösség a tagoknak kiválasztás útján köteles megelőlegezni, ezért a közösség csak kisebb pénzösszegeket tud befektetni.

12. Előfordulhat az, hogy a NOK rosszul fekteti be a pénzemet, és így az általam befizetett összeg egy része elvész?

A közösség a tagok pénzét csak EGT tagállam állampapírjaiba fektetheti, melyek mérsékelt kockázattal bírnak. Ugyanakkor a közösség csak kisebb pénzösszegeket fektet be, mert amennyiben összegyűlik egy lakóingatlan ára, azt a tagoknak kiválasztás útján köteles megelőlegezni.

13. Előfordulhat-e, hogy elvesztem az összes befizetett pénzemet?

Mint minden befektetésnek, így a NOK előtakarékosságnak is vannak kockázatai. Teljes bizonyossággal nem zárható ki sem a részleges, sem a teljes tőkevesztés.

14. Mikor juthatok lakáshoz?

A közösséghez csatlakozás előtt mindenképpen számításba kell vennie, hogy a csatlakozás hosszú távú, jelentős fizetési kötelezettséget jelent. Az új ingatlan vásárlására fordítható pénzösszeghez jutás időpontja előre nem számítható ki. A kiválasztáson való részvétel egyik alapvető feltétele a tagsági szerződés szerinti ingatlanérték legalább 20 százalékának megfelelő összeg befizetése.

A sorsolás, illetve a licit miatt nagyrészt a véletlenen és a rendkívüli befizetések összegén múlik az, hogy ki jut előbb új lakóingatlanhoz, a közösség működésének 10-15 éves időtartama alatt. Ezt az időtartamot az Ön által kötött szerződés határozza meg.

15. Van lehetőség arra, hogy a meglévő lakásom beszámításra kerüljön az új lakóingatlan vételárába?

Igen, van erre lehetőség, amennyiben a tagsági szerződés megkötésekor Ön ezt a szándékát jelzi a szervező felé, azonban a szervező döntésén múlik, hogy az Ön meglévő ingatlanát beszámítja-e, és az Önök megállapodásán múlik, hogy milyen vételáron.

16. Szükség lehet kezes bevonására?

Igen, előfordulhat, hogy az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogon kívül kezest, vagy más biztosítékot (például kiegészítő ingatlan fedezetet) is kér a NOK.

17. Mi történik, ha kiválasztanak, de az addig befizetett pénzem nem elég a vásárláshoz?

Ebben az esetben a szerződés szerinti összeget, valamint ha jogosult állami támogatásra, ennek összegét a közösség megelőlegezi. Például, ha 10 millió forintra kötött 10 éves szerződést, és a harmadik év végéig 3 millió forint előtakarékossági befizetést teljesített, akkor kiválasztása esetén 10 millió forintot+3 millió forint állami támogatást fordíthat új lakás megvásárlására, amennyiben jogosult állami támogatásra a teljes szerződéses összeg után.

18. Leszerződtem a NOK-kal, de nem elég a pénz a kiszemelt ingatlanra, vásárolhatok drágább ingatlant?

Amennyiben a tagsági szerződésben meghatározott értéknél, és az azt bizonyos feltételek mellett kiegészítő állami támogatás összegénél magasabb értékű ingatlant szeretne megvásárolni, akkor a különbözetet az új ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben, más forrásból Önnek kell biztosítania. Ugyanakkor számolnia kell azzal, hogy a szerződésben vállalt havi befizetéseit a közösség működésének ideje alatt folyamatosan teljesítenie kell.

19. Mi történik, ha megkötöttem a szerződést a közösséggel és fizetési nehézségeim vannak?

A tagsági szerződésben rögzíteni kell a jogait és kötelezettségeit, valamint a kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeit.

Amennyiben még nem jutott lakóingatlanhoz és a körülményeiben beállt változás miatt nehézségei támadtak és ezért fizetési kötelezettségét szeretné csökkenteni, ezt a tagsági szerződésben foglalt feltételekkel teheti meg, a szervező engedélyével. A szerződéses érték azonban nem csökkenhet a minimális 10 millió forint alá, így havi befizetéseinek csökkentése csak akkor lehetséges, ha ennél magasabb összegre kötött szerződést.

20. Veszélybe kerülhet az új lakásom, ha nem tudom tovább fizetni a havi összegeket?

Ha a lakóingatlant már megvásárolta, és a közösség felé fennálló fizetési kötelezettségeit nem teljesíti szerződés szerint, nem védi a kilakoltatási moratórium és nem vehet részt a magáncsőd eljárásban sem.

21. Bármilyen indokkal felmondható a tagsági szerződés?

Ha az Ön anyagi helyzetében kedvezőtlen változás állt be, és még nem jutott lakóingatlanhoz, a közösség működésének ideje alatt is felmondhatja a szerződést, azonban az addig befizetett összeghez csak a közösség megszűnése után juthat hozzá, ami akár több éves várakozási időt is jelenthet. A jogait és kötelezettségeit, valamint a kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeit tagsági szerződése tartalmazza, ezért javasoljuk, hogy alaposan olvassa át a felmondásra vonatkozó feltételeket!

22. Örökölhető a tagsági jogviszony?

Igen, a tagsági jogviszony örökölhető. A tag a szerződés megkötésekor azonban halála esetére kedvezményezettet is megnevezhet, de kedvezményezett csak magánszemély lehet. Amennyiben ezt nem teszi meg, az egyéni számla egyenlege a hagyaték részét képezi.

23. Van lehetőség arra, hogy a kedvezményezett az elhunyt tag helyére lépjen?

Igen, de ha a kedvezményezett nem felel meg a szervező által előírt követelményeknek-, vagy nem vállalja a tagság feltételeit, csak a közösség megszűnése után juthat az elhunyt tag egyéni számláján lévő összeghez.

Mit kell tudnom a közösségről?

1. Hogyan tudok a NOK-hoz csatlakozni?

A szervező nyilvános toborzás során felhívást tesz közzé a csatlakozás feltételeiről és a közösség működéséről. Ezen toborzási felhívásra tud jelentkezni. A toborzás során előzetes megállapodás aláírására kerül sor a NOK szervezője és a leendő tag között.

2. Honnan tudhatok meg több információt a közösségről?

A szervező a nyilvános felhívásban rögzít minden olyan fontos információt, ami ahhoz szükséges, hogy Ön megalapozott döntést tudjon hozni a közösségbe történő belépéssel kapcsolatban. Ezen kívül a szervező kérdés esetén személyesen, telefonon és elektronikus levélben egyéni tájékoztatást nyújt, amennyiben kéri.

Mindezek mellett a szervezőt széles körű általános tájékoztatási kötelezettség terheli. A jogszabályban előírt tájékoztató adatokat és információkat a saját honlapján köteles folyamatosan elérhetővé tenni. Ebbe a körbe tartozik többek között a díjakra, költségekre vonatkozó tájékoztatás, az előzetes megállapodás és tagsági szerződés tervezete és a panaszkezelésre vonatkozó szabályok is.

3. Hány tagja lehet egy NOK-nak?

Egy közösség legalább 120 személy tagságával kezdheti meg működését, felső korlát nincs, de a nyilvános felhívásban ezt a szervező köteles rögzíteni.

4. Mi történik akkor, ha lejár a jelentkezési határidő, és nem jelentkezik elég tag?

Ha a jelentkezési határidő végéig nem jelentkezik elég tag, a közösség nem alakulhat meg, a befizetett regisztrációs díjat a szervező 8 napon belül visszafizeti.

5. Van valamilyen bírálat a belépéskor?

Igen, az előzetes megállapodás megkötését követően együtt kell működnie a szervezővel annak érdekében, hogy megállapítsák az Ön fizetőképességét. Ehhez egy felmérés elvégzése szükséges, amely során a fizetőképesség vizsgálatának szabályai alapján a szervező dönt fizetőképessége megítéléséről. A felmérésben Ön köteles együttműködni a szervezővel és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni többek között jövedelmeiről, az Önnel egy háztartásban élő, Ön által eltartott személyekről, az esetlegesen fennálló tartozásairól és megtakarításairól is.

A szervező a vizsgálat alapján dönt, hogy fizetőképesnek minősül-e. A felmérés eredményéről a vizsgálat lezárását követő 8 napon belül igazolható módon megküldött e-mailben tájékoztatja Önt.

Amennyiben a későbbiekben Ön kiválasztásra kerül, a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötése előtt a szervező ismételten megvizsgálja fizetőképességét. A megismételt vizsgálat során be kell szereznie a KHR-ben nyilvántartott referenciaadatairól egy igazolást. Ha negatív adósként szerepel a KHR rendszerben, a közösség nagy valószínűséggel nem előlegezi meg az Ön számára a hiányzó tagi befizetés összegét.

6. Mikor köthetem meg a tagsági szerződést?

A tagsági szerződés tervezetét a fizetőképességi vizsgálat pozitív eredményével együtt kapja kézhez, a szerződést pedig a közösség nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül kell megkötnie.

7. Csak új ingatlanra használhatom fel az előtakarékosság összegét?

Igen, a NOK tagság során befizetett előtakarékosság összegét csak új építésű lakóingatlan vásárlására lehet felhasználni.

8. A közösség működésének időtartama alatt garantáltan lakáshoz jutok?

A közösség működésének rendeltetésszerű végéig minden, fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítő tag jogosulttá válik arra, hogy kiválasztása esetén az új lakóingatlan megvásárlásához a hiányzó tagi befizetést igényelje, illetve a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést megkösse. Bizonyos feltételek teljesülése esetén jogosulttá válik továbbá állami támogatásra is, amely a közösség részére kerül kiutalásra. Azonban előbbiek időpontja bizonytalan, a kiválasztás akár a közösség tevékenységére meghatározott időtartam legvégére is eshet, ami szerződésének függvényében 10-15 év is lehet.

9. Hogyan tartják nyilván a befizetéseimet?

A közösség szervezője tagonként külön-külön elektronikus egyéni számlát vezet. Ezen a számlán tartják nyilván többek között

 • a rendszeres és rendkívüli befizetéseit,

 • az egyéb díjfizetési kötelezettségeit,

 • a megelőlegezett tagi befizetés összegét és ennek visszafizetendő részleteit,

 • az Önt megillető állami támogatás összegét,

 • a nem-, vagy késedelmesen teljesített befizetéseket.

Az egyéni számlájáról minden évben egy alkalommal térítésmentesen részletes kimutatást kell kapnia. Ezt a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell megküldeni az Ön számára.

Amennyiben írásban kéri, külön is igényelhet az egyéni számlájáról kivonatot, azonban ezért a szervező honlapján feltüntetett díjat köteles előre megfizetni. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy milyen vonatkozási időszakra kéri a kimutatás elkészítését, ennek hiányában a kérelmet megelőző 12 hónap adatairól kap tájékoztatást.

10. Mikor és hogyan kell megfizetnem a havi díjakat?

Az előtakarékossági befizetés havi részletét minden hónap 15. napjáig kell teljesítenie, erről a szervező havonta értesítőt küld. Az értesítés elektronikusan, postai úton, vagy a közösség honlapján az Ön egyéni kóddal védett személyes elektronikus postaládáján keresztül történhet.

A havi részlet tartalmazza

 • az aktuális szerződéses értéknek megfelelő rendszeres előtakarékossági befizetés összegét, illetve

 • a közösség által megelőlegezett hiányzó tagi befizetés visszafizetendő havi összegét,

 • az általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat,

 • a vagyonbiztosítás részletét (amennyiben már lakóingatlanhoz jutott), valamint

 • a fedezeti életbiztosítás részletét a teljes futamidő alatt.

Milyen kötelezettségeim és jogaim lehetnek?

1. Előírhat számomra a közösség rendkívüli befizetést?

Nem, a közösség nem kötelezheti Önt rendkívüli befizetésre.

2. Bármikor szabadon dönthetek a megvásárolni kívánt ingatlan szerződéses értékéről?

Nem, a tagsági szerződésben megjelölt ingatlan értékének módosítására alapvetően nincs lehetőség. Kivételt képez, ha az élethelyzetében beállt negatív változás miatt szeretné a fizetési kötelezettségét csökkenteni. Ezt szigorú feltételekkel teheti meg, a szervező engedélyével, azonban a minimum 10 millió forintos szerződéses értéknek megfelelő befizetés alá nem csökkenhet a havi előtakarékosság összege. Tehát amennyiben Ön a minimális értékre szerződött, nincs lehetősége a fizetési kötelezettsége csökkentésére.

Amennyiben a tagsági szerződésben meghatározott értéknél magasabb értékű ingatlant szeretne megvásárolni, akkor a különbözetet Önnek más forrásból az adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben kell biztosítania.

3. Kell fizetnem az ingatlan megvásárlása után is?

Igen. A belépéstől számítva a közösség megszűnéséig a tagsági szerződés alapján a fizetési értesítőben meghatározott havi befizetéseket és rendszeres általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat, valamint biztosítási díjakat kell fizetnie. A szervezési díj a megvásárolni kívánt ingatlan szerződésben meghatározott értéke függvényében kerül meghatározásra. Amennyiben jogosult állami támogatásra, a szerződés futamidejéhez igazodó havi alaprészletet köteles megfizetni, erről a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződése tartalmaz részletesebb információkat.

4. Van lehetőségem előtörlesztésre?

Igen, Ön minden esetben élhet a megelőlegezett hiányzó tagi befizetés előtörlesztésével. Előtörlesztési szándékát jeleznie kell a közösség felé, ezt célszerű a szervezőnek címzett levélben, vagy igazolható módon megküldött e-mailben megtenni. A szervező a jelzése alapján köteles Önt írásban tájékoztatni az előtörlesztés szabályairól, következményeiről és az ezzel összefüggésben felmerülő érvényesíthető költségekről.

Előtörlesztés esetén, az előtörlesztéssel arányosan külön szerződésmódosítás nélkül csökken a hátralévő futamidő, erről a szervező írásban is értesíti Önt.

Fontos, hogy előtörlesztés esetén azzal egyidőben az előtörlesztés összegéhez igazodó általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat is meg kell fizetnie.

5. Hátrányosan érinthet engem, ha más tag nem fizet vagy késik a befizetéssel?

Igen, a tagok nemfizetése befolyásolhatja a sorsolás, így az ingatlanhoz jutás időpontját, mert a tagok által teljesített befizetések összegéből kerülnek megvásárlásra az ingatlanok.

6. Szüneteltethetem a havi befizetéseimet?

Nem, a befizetés szüneteltetésére nincs lehetőség.

7. Mi történik, ha kések a megállapodott összeg befizetésével?

Amennyiben késik a befizetésével, hátrányba kerülhet, mivel a kiválasztás feltétele, hogy Ön fizetési kötelezettségeinek határidőben, maradéktalanul eleget tegyen. A tagsági szerződéséből részletesen tájékozódhat a kötelezettségei megszegésének jogkövetkezményeiről.

Ezen felül a szervező köteles kezdeményezni azon tag tagsági viszonyának megszüntetését, aki fizetési kötelezettségeiben 3 havi hátralékot halmoz fel, és nem vállalja a csökkentett összegű fizetési kötelezettséget sem, illetve nincs lehetőség havi befizetéseinek csökkentésére. Ez esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy a tagsági jogviszony megszüntetését megelőzően befizetett összeghez Ön csak a közösség megszűnését követően juthat hozzá.

8. Módosítható a tagsági szerződésben rögzített befizetési összeg?

Ha az Ön anyagi helyzetében kedvezőtlen változás állt be, kérheti fizetési kötelezettsége csökkentését. Ebben az esetben a tagsági szerződésben meghatározott lakóingatlan értékét is arányosan csökkenteni kell, azonban a minimális – 10 millió forint – szerződéses értéknek megfelelő befizetés alá nem csökkenhet a havi előtakarékosság összege.

9. Megváltoztak az anyagi körülményeim, alacsonyabb értékű ingatlant szeretnék vásárolni, módosíthatom a szerződést?

Az Ön által szerződésben megjelölt ingatlanérték módosítására akkor van lehetőség, ha még nem került kiválasztásra és az Ön anyagi helyzetében kedvezőtlen változás állt be. Ekkor kérheti fizetési kötelezettsége csökkentését, a szerződéses összeg azonban nem csökkenhet 10 millió forint alá. Tehát amennyiben Ön a minimális értékre szerződött, nincs lehetősége a fizetési kötelezettsége csökkentésére.

10. Jogosult a szervező a tagsági szerződésben rögzített befizetési összeg módosítására?

Ha az új lakóingatlan vásárlását megelőzően Ön 3 hónapon keresztül nem szerződés szerint fizet, a szervező az első havi fizetési mulasztást követő 15 napon belül írásban, vagy elektronikus levélben a fizetési kötelezettsége csökkentésére tesz javaslatot. A csökkentés előfeltétele, hogy egy megismételt fizetőképességi felmérés során Ön a csökkentett összeg tekintetében fizetőképesnek minősüljön. A csökkentés mértéke nem lehet nagyobb az eredeti havi előtakarékossági befizetési kötelezettsége 20 százalékánál. Amennyiben Ön a minimális 10 millió forintos értékre szerződött, nincs lehetőség a fizetési kötelezettsége csökkentésére.

Nézzünk erre egy példát:

Ha a tagsági szerződésben meghatározott, eredeti havi előtakarékossági befizetés összege 120.000 forint, akkor 96.000 forintra csökkenthető az előtakarékosság összege, mert a 20 százalékos csökkentés 24.000 forint, de ezen felül meg kell fizetnie a csökkentett előtakarékossági összeghez igazodó általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat is.

Fontos tudnia, hogy amennyiben nem vállalja a csökkentett díjfizetési kötelezettséget sem, a szervező megszünteti a tagsági jogviszonyát. Ennek következtében csak a közösség megszüntetési eljárásának befejezése után juthat a pénzéhez.

11. Több szerződésem is lehet, esetleg családtagjaimmal felhasználhatok több szerződést egy ingatlan megvásárlására?

Egy tagnak csak egy érvényes szerződése lehet. Több tag együttes szerződését ugyanazon lakóingatlan megvásárlására fordítani csak abban az esetben lehetséges, ha a tagok közeli hozzátartozók, azonos közösség tagjai és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződéskötés feltételeinek külön-külön is megfelelnek. Ez azt jelenti, hogy Önt és a közös ingatlant megvásárolni kívánó közeli hozzátartozóját egy éven belül kell kiválasztani, és az elsőként kiválasztott személy kiválasztásától számítva egy éven belül a megvásárolni kívánt ingatlant is meg kell jelölniük. Tehát egy meglehetősen összetett feltételrendszernek kell megfelelniük, amelyben a kiválasztás formájában egy véletlenszerű elem is szerepet játszhat.

12. A NOK által kezelt adataim biztonságban vannak?

Igen, a NOK az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően köteles kezelni az Ön adatait.

13. Kártérítési igényem van a szervező felé, milyen lehetőségeim vannak?

Tagként lehetősége van békéltető testülethez fordulni, vagy kártérítési igényét polgári peres úton érvényesítheti.

14. Kihez fordulhatok, ha panaszom van?

A szervező köteles a panaszok kezelésére vonatkozó szabályzatát közzétenni a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helységében is elérhetővé tenni. Ezen felül köteles tájékoztatást adni a panaszügyintézés helyéről és módjáról. A tájékoztatásnak ki kell térnie a közösség és a tag közötti jogvita esetén a békéltető testületi eljárás lehetőségére és a békéltető testület elérhetőségére is.

Hogyan szűnhet meg a tagságom?

1. Ha nem fizetem a szerződésben szereplő összeget, kizárhatnak a közösségből?

Ha Ön a tagsági szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve a fizetési kötelezettség csökkentésére sem kerül sor, vagy arra nincs lehetőség, a szervező köteles megszüntetni a tagsági jogviszonyát.

Amennyiben Ön már korábban kiválasztásra került és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére már sor került, a teljes tartozása visszafizetése - a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződése rendkívüli felmondásával - egyösszegben válik esedékessé. Amennyiben sor kerül a jelzálogjog érvényesítésére és az derül ki, hogy az ingatlanban jelentős állagromlás keletkezett, Önt általános kártérítési felelősség is terhelheti.

2. Megszüntetheti a szervező a tagságomat?

Fizetési nehézségek esetén, amennyiben Ön a csökkentett díj fizetését sem vállalja, a szervező megszünteti tagsági jogviszonyát. Az addig befizetett összeget azonban csak a közösség megszüntetése után kaphatja vissza, ha nem tud maga helyett másik olyan tagot ajánlani, akit a szervező elfogad. Fontos, hogy a korábbi befizetéseit a közösség nem fizeti vissza, ezt az új taggal kell rendeznie.

3. Ha kizárásra kerülök, a helyemre új személyt kell szervezni?

Amennyiben van rá lehetősége, ajánlhat maga helyett új tagot, aki a szervező hozzájárulásával az Ön helyébe léphet, de a korábbi befizetéseit a közösségtől nem kapja vissza, ezt az Ön helyébe lépő taggal kell rendeznie.

4. Ha kizárásra kerülök, visszakapom a befizetett összeget?

Csak a közösség megszüntetési eljárásának befejezése után juthat a pénzéhez. A szervezési díj nem jár vissza.

5. Vállalhatja már meglévő tag (egyedül, vagy többen) a kizárt tag kieső befizetését?

Nem, egy természetes személy csak egy érvényes tagsági szerződéssel rendelkezhet.

6. Felmondom a szerződést, visszakapom a már befizetett összeget?

Csak a közösség megszüntetési eljárásának befejezése után juthat a pénzéhez. A szervezési díj nem jár vissza.

7. A szerződés idő előtti megszűnése, illetve felmondása esetén milyen határidőn belül kapom vissza a pénzemet?

A szerződés idő előtti megszűnése, illetve felmondása esetén a közösség megszüntetési eljárásának befejezése után juthat a pénzéhez.

Mit kell tudnom a kiválasztásról és a támogatásról?

1. Mikor leszek jogosult a kiválasztásra?

A kiválasztás alapvető feltétele, hogy a tagsági szerződésben meghatározott ingatlanérték legalább 20 százalékának megfelelő befizetést teljesítsen.

Egy 10 millió forintos szerződéses érték esetén például az Ön számára csak akkor nyílik esély a kiválasztásra, ha a teljes ingatlanérték 20%-át – jelen esetben 2 millió forintot – már befizetett. Ha a szerződéses ingatlanérték 20%-át Ön várhatóan csak a havi tagdíjbefizetésekből tudja majd teljesíteni, csak később lesz esélye a kiválasztásra, mint annak, aki ugyanezt az összeget rendkívüli befizetésekkel – vagy akár egy összegben is – hamarabb teljesíteni tudja.

Ezen felül az is elsődleges feltétel, hogy a fizetési kötelezettségének mindenkor maradéktalanul, de legkésőbb a kiválasztást megelőző napig eleget tegyen.

2. Hogyan történik meg az új lakóingatlanhoz jutó tag kiválasztása?

A szervező a szabályzatában meghatározott időközönként nyilvános kiválasztás során választja ki azokat a tagokat, akik a befizetéseik alapján jogosulttá válnak az ingatlan vételárának megelőlegezésére. A kiválasztás licit, vagy sorsolás útján történik. Sorsolás esetén a kiválasztásra jogosultak között csak a véletlen dönt. Licit esetén, ha a hátralévő fizetési kötelezettséghez mérten több tag is azonos mértékű befizetést vállalt, akkor a kiválasztás ezen tagok között sorsolás útján történik.

A kiválasztást háromtagú bizottság bonyolítja le és csak közjegyző jelenlétében folytatható le. A bizottság elnöke a szervező felügyelőbizottságának, illetve igazgatóságának tagja lehet, további tagjai csak a szervező alkalmazottai lehetnek. A kiválasztásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közjegyző hitelesít.

3. Hogyan értesülök a kiválasztásról?

A szervező a kiválasztásra jogosult tagokat írásban, vagy elektronikus úton értesíti a kiválasztás időpontjáról, helyszínéről, a kiválasztás módszeréről, a képviseleti lehetőségekről, az esetleges licit feltételeiről, illetve mindarról, ami a kiválasztás során lényeges. A kiválasztásra vonatkozó tájékoztatás a havi fizetési értesítőben is megtörténhet.

Fontos, hogy amennyiben Ön nem személyesen vesz részt a kiválasztáson, a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Ha Ön, illetve meghatalmazottja nem vesz részt a kiválasztáson, az nem akadálya a kiválasztás lefolytatásának.

4. Mi a licit lényege?

A licit rendkívüli előtakarékossági befizetést jelent. Lényege, hogy az a tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötésére, aki a hátralévő fizetési kötelezettséghez mérten a legmagasabb arányú licitösszeg és ehhez kapcsolódó általános forgalmi adóval növelt szervezési díj megfizetését vállalja.

A licitálási szándékot írásban, előre, vagy a kiválasztás helyszínén jelezni kell a szervezőnek. A szervező a kiválasztási értesítőben tájékoztatja Önt a vállalható licitösszeg legmagasabb mértékéről, amely nem haladhatja meg a hátralévő befizetési kötelezettsége összegének 60 százalékát.

A licitösszeg megfizetésére irányuló ajánlatát a szervező honlapjáról letölthető nyomtatványon kell benyújtani, ennek módjára több lehetőség van:

 • ajánlott postai levélben,

 • igazolható módon e-mailben,

 • a szervező honlapján keresztül az egyéni kóddal védett személyes elektronikus postaládáján keresztül – ebben a három esetben az ajánlatnak a kiválasztást megelőző napig meg kell érkeznie a szervezőhöz, illetve

 • személyesen a kiválasztás helyszínén a kiválasztás megkezdéséig.

Ha több tag azonos mértékű ajánlatot tesz, közöttük sorsolással döntenek.

5. Mennyi időm van a licitösszeg befizetésére?

Ha Ön a licit során kiválasztott tag, 8 napja van arra, hogy a licitösszeget és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat átutalja a közösség számlájára. Ha határidőre nem-, vagy csak részben fizeti be a fenti összeget, az ajánlata érvénytelenné válik és a kiválasztási sorrendben Önt követő tag válik jogosulttá a saját licitjének megfelelő összeg és szervezési díj megfizetésére.

A szervező a befizetésre előírt határidő elteltét követő napon írásban, vagy e-mailben értesítést küld az érvénytelenné vált ajánlatról és intézkedik az esetlegesen beérkezett pénz visszafizetéséről.

6. Hogyan bizonyíthatom, hogy jogosulttá váltam a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére?

A szervező a kiválasztásról készült jegyzőkönyv lezárását követő 15 napon belül igazolást állít ki arról, hogy Önt kisorsolták, vagy a licitösszeg befizetése határidőben megtörtént és ezzel Ön jogot szerzett a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötésére. Ezt az igazolást Ön jogosult, mint ígérvényt felmutatni az új ingatlan megvásárlása során. A közösség részéről kifizetési kötelezettség azonban kizárólag a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötését követően keletkezik.

7. Mikor köthetem meg a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződést?

A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződést az új lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel együtt kötheti meg.

A jogerős használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor be kell mutatnia a szervezőnek.

8. Ki és mikor kapja meg a hiányzó pénzt?

A közösség az ingatlan megvásárlásához szükséges tagsági szerződésben rögzített, de még hiányzó összeget az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 60 napon belül fizeti meg az új ingatlan eladója számára. Az állami támogatás összegét a Kincstár a közösség részére fizet meg. Tehát Ön sem az állami támogatás összegét, sem a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó összeget nem kapja kézhez, ez minden esetben közvetlenül az új ingatlan eladója számára kerül kifizetésre.

9. Mennyi időn belül kell kiválasztanom az új lakóingatlant?

A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó kiválasztást követően egy év áll rendelkezésére, hogy megjelölje a megvásárolni szándékozott új lakóingatlant és ezt közölje a szervezővel.

Fontos, hogy biztosítania kell a szervező és az ingatlanértékelő (értékbecslő) számára az ingatlan megtekintésének lehetőségét.

10. Örökségemből 4 év után kifizetem a teljes vállalt összeget. Előbb juthatok lakáshoz?

Erre lehetősége van a liciten való részvétellel. A licit a kiválasztás egyik módja, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kiválasztás licittel történik, és Ön liciten való részvételi szándékát jelzi a szervezőnek, valamint vállalja az ehhez igazodó általános forgalmi adóval növelt szervezési díj megfizetését, másokkal szemben előnyösebb helyzetbe kerülhet a kiválasztás során.

A licit összege azonban nem lehet magasabb, mint a licit időpontjában fennálló hátralévő befizetési kötelezettsége 60 százaléka. A kiválasztásnál nem a befizetett összeget, hanem a vállalt licitösszeg százalékos mértékét veszik figyelembe.

Például ha a szerződéses összeg 10 millió forint és már befizetett 4 millió forintot, az adott évben a még hátralévő 6 millió forint 60%-át fizetheti be a licitre, ami 3,6 millió forint. A licitösszeget csak abban az esetben kell teljesítenie, ha kiválasztják.

Amennyiben már lakáshoz jutott van lehetőség előtörlesztésre.

11. Késtem a befizetéssel, ez hátrányosan érint abban, hogy minél hamarabb kiválasszanak?

Amennyiben legkésőbb a kiválasztást megelőző napig nem tesz maradéktalanul eleget fizetési kötelezettségeinek, nem vehet részt a kiválasztáson.

12. Mennyi az állami támogatás?

Amennyiben a szervező a törvény alapján megbízható szervezőnek minősül és Ön is megfelel a feltételeknek, úgy jogosult állami támogatásra, amely mértéke a befizetés 30%-a, de legfeljebb havi 25.000,- Ft. Az állami támogatás maximális kihasználásához évente 1 millió forint összegű előtakarékossági befizetést kell teljesítenie

13. Korábban lakástakarék-pénztári szerződés alapján kaptam állami támogatást. Ez befolyásolja a jogosultságomat a NOK állami támogatáshoz?

Igen. Ha Ön államilag támogatott lakástakarék-pénztári betétből fizet be a NOK-ba, ezen összeg után még egyszer nem vehet igénybe állami támogatást. Ebben az esetben a Kincstár a lakástakarék-pénztári megtakarítást alapul véve a már megkapott támogatás összegével csökkentve fizeti meg a NOK támogatás összegét. Ezt nem Ön kapja kézhez, hanem a közösség részére kerül megfizetésre, a közösség pedig a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésekor a szerződés szerinti vételárral-, vagy vételár részlettel együttesen fizeti ki az új lakóingatlan eladója számára.

Az állami támogatás kifizetéséhez Ön köteles a szervező részére benyújtani az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés 1 eredeti és 1 másolati példányát.

Ha az állami támogatás kifizetését követően az Ön nemfizetése miatt a közösség felmondja a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződést, az állami támogatás és annak járulékai adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A szervező – az állam, mint jogosult nevében – jár el és ezt a követelést polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti Önnel szemben.

Utolsó módosítás: 2020. január 29.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem