Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Gyakran ismételt kérdések

nyomtatás
Gyakran Ismételt Kérdések az ÉSZLA-val kapcsolatban

Az Értékpapírszámla online lekérdező alkalmazással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdéseket tematizáltan találja az alábbi cikkben. Kérjük, kattintson az Önt érdeklő kategóriára!

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK


Mire jó az online egyenleglekérdező alkalmazás?

Az értékpapír- és ügyfélszámla-vezető befektetési szolgáltatók jogszabályi előírások alapján kötelesek az MNB részére minden hónapban megküldeni az értékpapír- és ügyfélszámlák egyenlegét, valamint az értékpapírszámlákon vezetetett értékpapírok listáját. Ezek a jelentések nem tartalmazzák az ügyfelek nevét, vagyis az intézmények anonim adatokat közölnek.

A szolgáltatók kérésre bármikor, de évente legalább egy alkalommal ismételten megküldik ügyfeleiknek a titkos belépési azonosító kódjukat és a havonta változó jelszavukat. Ennek segítségével a számlatulajdonosok az MNB által üzemeltetett online egyenleglekérdező alkalmazás felületén elektronikus úton ellenőrizhetik a rájuk vonatkozó adatokat.

A lekérdezést végrehajtó számlatulajdonosoknak így lehetőségük nyílik arra, hogy összehasonlítsák a szolgáltatójuk által nekik megküldött kivonatot az MNB számára jelentett adatokkal.

Az esetleges eltérések jelzésére az MNB felé akár név nélkül is lehetőség van az online felületen. Ezek a jelzések fontos információt biztosíthatnak az MNB számára a pénzügyi szolgáltatók felügyeletéhez.

Ki használhatja az alkalmazást?

Az alkalmazás minden értékpapírszámla, értékpapír letéti számla és ügyfélszámla tulajdonos számára elérhető, beleértve a fogyasztókat, a gazdasági társaságokat és egyéb szervezeteket.

A Magyar Államkincstár ügyfelei is igénybe vehetik a szolgáltatást?

Igen. A befektetési szolgáltatónak nem minősülő Magyar Államkincstár 2016 II. negyedévében csatlakozott az egyenleg online lekérdezését lehetővé tevő rendszerhez, a számlatulajdonosok várhatóan legkésőbb május 1-től kezdődően vehetik igénybe a szolgáltatást.

Biztosított az adataim titkossága és kezelése?

A vonatkozó jogszabályok szigorúan szabályozzák az adatok kezelésének és lekérésének kereteit. A befektetési szolgáltatók név nélkül küldik meg az MNB számára az egyes számlákra vonatkozó adatokat, az egyéni számlákat egy véletlenszerűen generált egyedi azonosító kóddal látják el. Az egyedi azonosító nem származtatható semmilyen személyes adatból. A számlatulajdonosok ezzel a személyes adatokat nem tartalmazó kóddal és jelszóval férhetnek hozzá az értékpapír- és ügyfélszámla adataikhoz. A bejelentkezés és a lekérdező funkciók használata során a számlatulajdonos személyes adatait az MNB nem tárolja, és nem tárolhatja.


BEJELENTKEZÉSSEL, HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Kitől kell kérnem a hozzáférést az alkalmazáshoz?

Nem szükséges külön kérni a hozzáférést, mert az azonosítót és a havi jelszót a szolgáltatónak kell eljuttatnia a számlatulajdonosnak. A belépési azonosítót az egyenlegközlőtől elkülönítve kérésére bármikor, de legalább évente egy alkalommal meg kell küldeni az Ön számára. Ez történhet írásban (postai levélben), a számlavezető biztonságos csatornán elérhető honlapján keresztül, vagy tartós adathordozón (pl. CD lemez). Amennyiben a hozzáféréshez szükséges azonosító, vagy jelszó átadásának módjával kapcsolatban kérdése van, forduljon a számlavezetője ügyfélszolgálatához!


Hogy lehet belépni az alkalmazásba?

Az alkalmazás bejelentkező felülete elérhető a https://eszlaweb.mnb.hu weboldalon. Itt a szolgáltatója által megküldött 24 jegyű belépési azonosítót, valamint a 12 karakterből álló havi jelszót kell beírnia a megfelelő helyre, így jelentkezhet be a lekérdező alkalmazásba.


Több számlához is ugyanaz az azonosító kód fog tartozni?

Amennyiben egy szolgáltatónál több számlája is van (pl. több TBSZ), egyetlen ügyfélazonosítót és számlánként 1-1 jelszót fog kapni, így mindegyik számla ellenőrzéséhez külön kell bejelentkezni, majd kilépni. A szolgáltató dönthet összevont kimutatás készítése mellett is.

Amennyiben több szolgáltatónál rendelkezik számlával, úgy szolgáltatónként különböző azonosítót fog kapni.


Mit tegyek, ha nem sikerült a bejelentkezés?

Sikertelen bejelentkezés esetén a lehetséges hiba okokat felsoroló és megoldási javaslatokat kínáló képernyő jelenik meg. A hiba okának pontos megjelenítése adatvédelmi és biztonsági okokból nem történhet meg, de a megoldási javaslatok alapján tudni fogja, hogy mi a teendője.


Melyek a leggyakoribb felhasználói hibák a bejelentkezéskor?

A bejelentkezés folyamán a következő dolgokra érdemes jobban odafigyelni:

  • A bejelentkezéshez használt jelszó kis- és nagybetűket, valamint egyéb írásjeleket is tartalmazhat, ezért érdemes tüzetesen átvizsgálni a beírt karaktersorozatot. Egyes betűtípusok esetén összetéveszthető egy-egy karakter (pl. 1-es szám és l betű, 0 és O betű), így érdemes ezekre a karakterekre jobban odafigyelni.
  • A jelszó beírása közben a beírt karakterek nem láthatók, csupán a beírt jelszó hosszát mutató csillagok vagy pöttyök jelennek meg. A felhasználó a jelszó beírása után a jelszó mező jobb oldalán található szemet formáló ikonra kattintva (és a kattintást el nem engedve) láthatja a beírt karaktereket ellenőrzés céljából.
  • Amennyiben a felhasználó az azonosítót/jelszót elektronikus úton kapta meg, és másolás-beillesztés kombinációval vitte be ezeket a beviteli mezőkbe, érdemes ellenőrizni, hogy nem kerültek-e be a másolás során szóköz- vagy egyéb kontrolkarakterek az azonosító / jelszó mellé. Sikertelen belépés esetén érdemes meg-próbálni inkább kézzel beírni az adatokat.
  • Az ellenőrző kód megadásánál ügyelni kell arra, hogy a képen szereplő számok és betűk helyesen legyenek begépelve (pl. a számokat nem szabad betűvel kiírni). Amennyiben nem egyértelműen kivehető a képen lát-ható karaktersorozat, a kép melletti ikonok közül a legfelsőre kattintva lehet új ellenőrző kódot kérni.

Mi a képernyő tetején látható visszaszámláló szerepe?

Amennyiben bejelentkezés után 12 percig nem tölt be új oldalt, a rendszer kilépteti biztonsági okokból. Ilyenkor a bejelentkező képernyő jelenik meg ismét.

Hova fordulhatok technikai segítségért?

Az online egyenleg lekérdező használatával kapcsolatos technikai kérdésekkel a hét bármely napján 8-20 óráig a 06 1 550-1826 telefonszámon elérhető ügyfélszolgálathoz fordulhat, vagy e-mailben is felteheti kérdését az eszla@1818.hu címre küldött elektronikus levélben.


KIMUTATÁS TARTALMÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK


Mindig csak az aktuális havi adatok láthatóak?

Egyszerre csak egy időszakra vonatkozó kimutatás érhető el. A havi adatok a következő havi adatok beérkezéséig, de legkésőbb a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig elérhetők. A jogszabályi előírások szerint a szolgáltató köteles adatszolgáltatás keretében a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig megküldeni az adatokat az MNB részére. Az MNB az adatokat a tárgyhónapot követő 10. munkanaptól elérhetővé teszi a megfelelő azonosítóval és jelszóval rendelkező felhasználó számára. Nézzünk erre egy példát! Ha Ön a februári egyenlegét szeretné ellenőrizni, a következő fog történni:

  • A szolgáltatónak legkésőbb március 5. munkanapjáig van lehetősége megküldeni az MNB számára a februári adatokat.

  • Az MNB legkésőbb március 10. munkanapjáig feltölti a februári adatokat a lekérdező felületre.

  • A februári egyenlegét ezek alapján a feltöltés napja, de legkésőbb március 10. munkanapja és a március havi egyenleg adatainak feltöltéséig, legkésőbb április 10. munkanapjáig tudja lekérdezni.

Milyen formában érhető el a kimutatás?

A kimutatás a lekérdező felületre történő belépés után a weboldalon automatikusan megjelenik, e mellett lehetőség van a kimutatás PDF formátumú letöltésére is. Mivel archív kimutatások megtekintésére nincs lehetőség, az aktuális kimutatásokat érdemes mindig lementeni.

Milyen adatok látszanak a kimutatásban?

A kimutatásban lehetőség nyílik a felhasználható pénzeszközök, valamint a tulajdonolt értékpapírok áttekintésére.

Pénzeszközök egyenlege a vonatkozási dátum időpontjában:

A számlatulajdonos tulajdonában lévő, illetve az őt megillető pénzeszközök egyenlege (az esetleges pénzkövetelésekkel és pénzkötelezettségekkel korrigálva), vagyis a rendelkezésre álló felhasználható egyenleg.

Értékpapírok készlete a vonatkozási dátum időpontjában:

A számlán vezetett értékpapírok azonosítója, elnevezése, mennyisége, valamint az elszámolás devizaneme, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén (pl. állampapírok) a névérték is feltüntetésre kerül.

Lehetséges az, hogy 0 szerepel a pénzeszközök egyenlegénél?

Amennyiben a befektetési tevékenység elszámolása az értékpapírszámla tulajdonos bankszámláján történik, a pénzeszközök egyenlege nem jelenik meg ebben a kimutatásban, így előfordulhat, hogy itt nulla forint összeg szerepel. Ilyen esetekben az értékpapírszámla tulajdonos bankszámlájának egyenlegét a számlavezető hitelintézetnél ellenőrizheti.


Lehetséges az, hogy a pénzeszközök egyenlege táblázat üres?

Amennyiben egy pénzügyi szolgáltatónál több értékpapírszámával is rendelkezik, de a szolgáltató nem számlánként, hanem összességében tartja nyílván a pénzeszközöket, az egyes számlákhoz tartozó kimutatásokban üres lesz ez a táblázat.

A szolgáltató ilyen esetben külön kimutatást készít (és küldi el az ehhez tarozó jelszót Önnek), mely kizárólag a pénzeszközöket tartalmazza.


Több számlát és összevontan vezetett pénzeszközök esetét személtető ábra:


Szerepelnek az opciós és határidős termékek a kimutatásban?

Az opciós és határidős termékek a kimutatásban nem jelennek meg.


Módosított adatszolgáltatásra való figyelmeztetés...

a., ...a bejelentkezés után, a kimutatást tartalmazó oldalon egy piros keretes figyelmeztető szöveg jelenik meg. Mit jelent ez?

Ez a figyelmezetés akkor jelenik meg, amennyiben az Ön számlavezető szolgáltatója a kimutatásban szereplő adatok publikálása után módosítást jelentett az MNB felé.


b., ...a bejelentkezés után, a kimutatást tartalmazó oldalon egy piros keretes figyelmeztető szöveg jelenik meg. Hogyan érinti ez a kimutatást?

A módosítás ilyenkor már nem kerül publikálásra, így a kimutatásban a módosítás előtti adatok láthatók. A módosítás publikálására nincs lehetőség, mert a kimutatások anonim kezelése miatt a módosítás publikálása esetén nem lenne nyomonkövethető, hogy ki ellenőrizte a számláját módosítás előtt és után. A módosítás nem biztos, hogy az összes számlát – beleértve az Ön számláját is – érintette, így amennyiben a kimutatásban eltérést észlel, kérjük, forduljon a szolgáltatójához az eltérés tisztázása érdekében! A számlájához tartozó kimutatás legközelebb a következő havi adatok beérkezésekor fog frissülni.


ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Mit lehet tenni, ha eltérés van az online kimutatás és a befektetési szolgáltató által megküldött kivonat között?

A lekérdező felületről történő kijelentkezés után minden esetben egy eltérésekre vonatkozó kérdés jelenik meg. Ha eltérést tapasztalt, Önnek lehetősége van a kijelentkezés után az internetes felületen jelzést küldenie az MNB felé. A jelzés alapvetően név nélkül érkezik, de amennyiben szeretné, lehetősége van nevének megadására.

Fontos, hogy eltérés esetén a probléma rendezéséhez a befektetési szolgáltatójánál kell panaszt tennie, az MNB részére küldött jelzés csupán a szolgáltatók működésének felügyeletéhez szolgál hasznos információval!

Hogyan tehetek panaszt a befektetési szolgáltatónál?

Az Ön befektetési szolgáltatójának a honlapján közzétett panasztételi elérhetőségein keresztül - személyesen, telefonon, postai úton, telefaxon vagy e-mail-ben - szóban vagy írásban tegyen panaszt, és részletesen határozza meg, melyik számlája vonatkozásában milyen eltérést tapasztalt.

Mit tehetek, ha a befektetési szolgáltató a panaszomra nem válaszolt, vagy nem értek egyet a válasszal?

A panaszkezeléssel kapcsolatban további információkat talál a Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van? c. cikkben, valamint a Pénzügyi panasz c. Pénzügyi Navigátor füzetben

Mennyi időn belül lesz látható a módosított adat, ha panasztétel után a pénzügyi szolgáltató rendezi a problémát?

A publikált adatszolgáltatás nem módosítható, így legközelebb a következő havi kimutatásban tudja ellenőrizni, hogy szolgáltatója korrigálta-e a az esetleges eltérést.

Utolsó frissítés: 2020. január 30.


Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem