Pareto Műhely jött létre a jegybankban

Korszakok határán áll a világ és így Magyarország. A rendkívüli helyzetekben a döntések szerepe felértékelődik. Egy helyes felismerés évtizedekre meghatározhatja a fejlődés pályáját. A Magyar Nemzeti Bank a Pareto Műhely keretében azokat a területeket kutatja, amelyeken a Pareto elvnek megfelelően szűkebb, fókuszált lépések is széleskörű pozitív hatásokat tudnak kiváltani az áttételeken keresztül. A Műhely elemzéseinek és javaslatainak fókuszában Magyarország fenntartható felzárkózása és a stabilitás megőrzése áll.

 

Mélyelemzések

 

2024. március 22.

Munkaerőpiaci helyzetkép, az aktivitási tartalékok kiemelt elemzése

Tovább
 

2024. március 10.

Vállalatok tevékenységét, beruházásait korlátozó tényezők – a vállalati kérdőívek tanulságai

Tovább
 

2024. március 1.

Miért alacsony a hazai lakossági fogyasztás?

Tovább
 

2024. február 21.

A hazai élelmiszerinfláció mögött meghúzódó tényezők

Tovább

 

2024. május 14.

Magyarország Versenyképességi Stratégiája 2024-2030 – MNB észrevételek

Tovább

Gyorselemzések

Pareto és örök érvényű elvei…

 

Vilfredo Pareto (1848-1923) olasz szociológus és közgazdász, hatása rendkívül jelentős volt a közgazdaságtan és szociológiai gondolkodás fejlődésére. Eleinte matematikát és fizikát tanult a Torinoi egyetemen, majd a fizikai egyensúlyi helyzeteket követően a társadalmi egyensúly kezdte el érdekelni. Mérnöki pályafutása után a Firenzei Egyetemen helyezkedett el, ahol elsősorban a gazdasági jövedelmi és hatalmi eloszlásokat kutatta. Rámutatott, hogy a gazdagság és a szegénység rendszerint diszproporcionálisan, azaz aránytalanul oszlik el a populációban. Kimutatta, hogy az akkori Olaszországban a lakosság 20%-a birtokolja a teljes vagyon 80%-t, ez a megfigyelése vezetett a később róla elnevezett Pareto-elvhez és Pareto-arányhoz is. Pareto amellett érvelt tanulmányaiban, hogy tekintet nélkül az adott társadalomra, korszakra, kultúrára ennek az aránytalanságnak a mértéke is közel állandó.

A Pareto megfigyeléseinek tanulságát általánosítva a gazdaságtól kezdve a személyes élethelyzetekig számos területen hasznosítják, főként a hatékonyságnövelés érdekében. A Pareto-elv szerint egy termék vagy szolgáltatás hozzáadott értékének jelentős része töredéknyi eszköz, idő és erőforrás befektetésével jön létre. A Pareto-arányok keresésével meghatározható, hogy mely termelési folyamatok, termékek, ügyfelek… hozzák a legnagyobb hozzáadott értéket és melyek elhagyhatóak egy folyamatban. Megfordítva, a Pareto-elvet gyakran követik a vállalatok, hogy felkutassák és elhárítsák problémáikat. A Pareto-elv azt mondja, hogy a legtöbb probléma viszonylag kevés forrásból származik, azaz rengeteg előny viszonylag kevés változtatással elérhető. Ennek megfelelően a vállalatok gyakran használják, hogy megtalálják azokat a kritikus hibákat, amelyek elhárítása jelentős előnyöket hoznak.

A Pareto-elv rendkívül hasznos a gazdaságpolitikában is, ahol a fókuszt a kulcsterületekre, célzott eszközökre, aktivizálható forrásokra irányítja.