A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50. § (1) bekezdésének 2016. január 1-től hatályos rendelkezése szerint a pénztár az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást a közgyűlés jóváhagyását követően, de legkésőbb az üzleti évet követő év június 30-ág a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen köteles közzétenni.

2021. évi közzététel

2020. évi közzététel

2019. évi közzététel

2018. évi közzététel

2017. évi közzététel

2016. évi közzététel

2015. évi közzététel