Miért is ne vennénk úgy búcsút a 20. század második felének, valamint századunk elejének egyik legkitűnőbb magyar gondolkodójától és társadalomtudósától, hogy összegezzük a kárpát-medencei magyarok számára hagyott üzenetét?

 

Tegyük ezt Kopátsy írásainak szellemében, a francia Annales történész iskola stílusában.

 

 1. A protestantizmusnak és Max Webernek van igaza: minden a munka!
 2. A magyarságnak Nyugat felé kell hajóznia, a polgárosodás és társadalmi felemelkedés a magyar út, nem az új feudalizmus és a dzsentri világ újjászületése.
 3. Európában a puritán protestánsok és a katolikusok is felemelkedtek. Minden nép sikert ért el, amelyik munkára, megtakarításra és tőkefelhalmozásra építette az életét. Lehetséges a magyar felzárkózás a Nyugathoz, mert individuális értékrendű nép vagyunk.
 4. Kína újkori felemelkedése az emberi történelem legnagyobb eseménye és ígérete.
 5. Egy ember értékét a tehetség és az erkölcs szorzata adja. Lehet valaki nagyon tehetséges, ha elromlik az erkölcse –saját anyagi, hatalmi érdekét a nemzet fölé emeli, egy ideológia alapján szembe megy a közösség értékeivel - akkor emberi értéke negatív lesz.
 6. Egy társadalom, ország értékét a tehetség, erkölcs és a természet szorzata adja. A természet óvása, okos kiaknázása egy igazi korai zöld gondolat az európai szellem világában.
 7. A fogyasztói társadalom világában élünk. Elsősorban a tudás bővítése, a tehetségek kibontása, a fogyasztók értékrendje határozza meg a gazdaság sikerességét, szemben a földre, nyersanyagokra és tőkére épülő gazdasággal.
 8. A gazdasági növekedés kultúra-alapú. Elsősorban a szorgalom, tanulás, tisztaság, rend, mások megbecsülése és segítése, a kultúra teljessége a GDP/GNI/GNP növekedés forrása.
 9. Az állam korában élünk. Az állami intézmények bővíthetik azokat a szellemi, kulturális és egészségügyi forrásokat, amelyeket a piac használ.
 10. A vállalkozás korában élünk. A fogyasztói társadalom egyre sokrétűbb termékek és főként szolgáltatások kínálatát igényli, ezt az egyéni vállalkozószellem gazdagsága és sokrétűsége képes teljesíteni.
 11. A magyarok szorgalmasok, a családi gyarapodás áll értékrendjük középpontjában. Erre kell építeni a politikát és a gazdaságpolitikát.
 12. A rendszerváltás legnagyobb bűne, hogy engedte közel másfélmillió munkahely megszűnését.
 13. A magyar privatizáció legnagyobb tévedése az energetikai szektor külföldi tulajdonba adása volt.
 14. A liberális/neoliberális gondolat legnagyobb hibája, hogy mindent a piacra bízna, leépítené az államot, ezzel egy kicsi és gazdag vezető réteg jön létre, miközben a társadalom többsége leszakad.
 15. Az elmúlt 30 év magyar gazdaságtörténetének legnagyobb bűne a falu és a mezőgazdaság elhanyagolása.
 16. Az elmúlt 30 év legnagyobb kihagyott lehetősége /az első Otthonteremtési program kivételével/ az, hogy a mindenkori kormányok nem ismerték fel a 40 ezer új otthon építésének társadalmi-gazdasági fontosságát.

 

Kopátsy kedvenc aforizmájával búcsúzom: „Egy vezető ne a nép előtt, hanem az élén járjon.”