Mindkét évben szinte megállt a régi világ. 1956-ban a magyar forradalom egy pillanatra megállította a szovjet diktatúrákat Európában, a szuezi válság pedig leállította az európai gyarmatbirodalmak terjeszkedését a Közel-Keleten. Mindkét fordulat az egyéni és nemzeti szabadság lehetőségét villantotta fel az elnyomottak számára. Elindították azt a kettős történelmi folyamatot, amelynek végén megszűnt a keleti szovjet birodalom és felbomlottak a nyugati gyarmatbirodalmak.

2020 hasonlóan sorsfordító év, amikor a koronavírus szinte leállította a világot. Egyéni szabadságunkat a karantén, a távolságtartás, a maszkviselés olyan mértékben korlátozták, amit békeidőben el sem tudtunk volna képzelni. Mindannyian beleegyeztünk, hogy időlegesen korlátozzuk szabadságunkat, biztonságunk érdekében.

A világ az élet biztonsága felé fordult. Választás elé kerülve időlegesen feladta szabadságának egy részét. Ahogy 1956-ban, most 2020-ban is a világ megállításával egy időben új irányt is vettünk: felértékeltük az egyének és közösségek biztonságát.

Milyen lehet az új világ? 1956 után még kellett az 1968-as prágai tavasz, majd a lengyelországi 1980-ban, és csak utána bomlott fel a szovjet birodalom 1992-ben. Most sem jön el azonnal az új, biztonságos szabadság világa.

 

Néhány döntő változás azonban már látszik:

  1. Általában felértékelődik a biztonság, mint érték. Felismerjük, hogy valójában akkor lehetünk szabadok, ha biztonságban vagyunk.
  2. Leértékelődik a szabadosság, a túlhajtott individualizmus és a „nekem mindent szabad, mert megtehetem” mintája.
  3. Megerősödnek a közösségek, amelyek biztonságot nyújtanak. Felértékelődik a védelmet nyújtó állam, megerősödnek a segítő közösségi összefogások és elterjed a közösségi önszabályozás.
  4. Felértékelődik általában a munka, ezen belül a biztonságos munkahely, a pénzügyi tartalék és a biztonságos befektetés. Újból kiderült, hogy az anyagi biztonság nélkülözhetetlen a teljes biztonsághoz.
  5. Visszanyeri és elnyeri régi értelmét az „otthonom, a váram” eredeti angol felfogása. A saját tágas, kertes és digitalizált otthon a legfontosabb családi céllá válik.
  6. Rugalmassá válik a munkaerőpiac és a munka világa. E téren megerősödik az egyéni szabadság, mert egybeesik a biztonság új felfogásával.
  7. Megújul az egészségügyi rendszer, ott is, ahol jól működött, még inkább ott, ahol rosszul. Elterjed az egészség új felfogása, az egészséges életmód, a súlyos betegségek megelőzése, sőt korai gyógyítása.
  8. Többlet biztonsági szabályok és támogatások lépnek életbe az idősebbek részére. Az egészségügyi és közösségi rendszerek egy része kizárólag az idősebbek számára működik majd.
  9. A fiatal nemzedékek oktatása kettőssé alakul: kiscsoportossá válik a fizikai és általánossá a digitális oktatás.
  10. A kisebbségek sajátos élethelyzetére építve minden országban biztonságukat megerősítő programok lépnek életbe.

 

A szabadság és a biztonság összetartoznak, ahogy Diogenész mondta: „Minden kérdésnek/éremnek két oldala van”.