Diana Coyle szerint két jelentős hiányosság kiküszöbölésére van szükség a közgazdaságtanban és a közgazdászok gondolkodásmódjában. (FT, 2021. október 5.) Az egyik az etika hiánya; a másik pedig az, hogy a közgazdászok nem módosítják feltételezéseiket, viszonyítási pontjaikat és modelljeiket.

Azonban a legfőbb hiányosság a fenntarthatóság új megközelítésének hiánya. Új megközelítésre márpedig nagy szükség van. Nem csak a klímaváltozás és a nagyvállalatok jelentette kihívások miatt, hanem azért is, mert nem vizsgálják egységében a kiegyensúlyozott növekedés több tényezőjét például a földrajzi elhelyezkedést, a geopolitikát, az új technológiákat, a kultúraalapú gazdasági növekedést, a fenntartható költségvetést (az államadósságot) és fizetési mérleget, a teljes foglalkoztatást stb.

Mivel ezek a kihívások összefüggenek egymással, a jövő „fenntartható közgazdaságtanában” egyfajta „holisztikus” megközelítést kellene alkalmazni.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „Change is needed in the next generation of economists” (A közgazdászok következő generációjának változnia kell) című cikkre.