Valóban új Bretton Woods-i egyezmény megfogalmazása kezdődött el (Rana Foroohar, FT véleményrovat, április 18.).

Az Atlanti Tanács előtt mondott világos beszédében a briliáns közgazdász és amerikai pénzügyminiszter újra összekapcsolta a kereskedelmet az értékekkel. A nyolcvanéves ciklusok alapján még mindig 1942-ben vagyunk, vagyis elvileg még korai felidézni Churchill „fultoni beszédét”. Mégis pontosan ez történt.

A történelemben nem ugyanazok az események ismétlődnek meg azonos sorrendben, viszont a mintázatok általában azonosak.

1938-ban felfedezték a „neoliberalizmust”, 2018-ra pedig elvetették a „poszt-neoliberalizmusnak” nevezett új kor magjait. 1943-ban az Egyesült Államok Oscar Morgenstern és Neumann János tanulmánya alapján jóváhagyta a világháború utáni stratégiát, a következő évben pedig megszületett a Bretton Woods-i egyezmény. Mindezek az események vezettek a megosztott világ 1948-as létrejöttéhez.

Az 1990-es évek eleje óta az „egy világ – két rendszer” keretei között működő neoliberális korszaknak lehettünk tanúi. Ez az időszak most a végéhez közeledik és biztosan egy új kétpólusú rendszer születik meg.

Nyolcvan évvel ezelőtt a személyes szabadság szintjét a két világ közti választóvonal határozta meg, most pedig a személyes és nemzetbiztonság szintjében mutatkozhat meg a fő különbség.

A választás rajtunk múlik.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz az „It is time for a new Bretton Woods” (Eljött az új Bretton Woods ideje) című cikkre.