2000 A MAGYAR MILLENNIUM ÉVE

Közös tisztelgésünk tanúja az új bankjegy. Fohajtás elodeink, oseink elott. Ezer év közös múltjára emlékeztet. A teremto akaratra, mely ma is élo, önálló államot alapított pontosan ezer évvel ezelott a Kárpát-medencében. A honfoglalás betetozéseként Szent István népe csatlakozott az európai államok sorához. Ez a nép elfogadta - mert magáévá tette - a gondolatot: csak egy eros, önálló állam orzi meg a magyarságot a népek tengerében. Erejét hittel és tudással vértezte fel. Úgy védte meg a hazát - és tudjuk, sokszor másokat is - a keletrol jött viharok elol. A Magyar Millennium, az ezeréves államiság ünnepén büszkén vallhatjuk: elodeink munkája nem volt hiábavaló. Példájuk nyomán készülünk átlépni a magyar állam életének új korszakába, következo ezer évébe. A ránk hagyott kincseket, nyelvünket, kultúránkat megorizzük és - miként történelmünk egyik legfobb jelképét, a Szent Koronát - átadjuk majd a jövo századoknak.

A bankjegy, az állam pénze sokféle jelentést hordoz. Megtestesíti függetlenségünket, benne mérjük elvégzett munkánkat, hordozza nagy eleink, közös múltunk képeit. A magyar bankjegysorozat e különleges címletén ezért ábrázoljuk a Szent Koronát, amely az állami fohatalmat, az alkotmányosságot, a jogrendet jelképezi sok százada már. Királyaink a Szent Korona alatt tettek esküt az ország törvényeinek megtartására. Miként a törvény, akként a hit tartotta össze az elmúlt évezredet. Géza fejedelem Vajk fiának a keresztségben az István nevet adta. A Benczúr Gyula festménye nyomán készült metszet erre a sorsfordító pillanatra emeli tekintetünket, a kétezer éves kereszténységre és Szent Istvánra, Magyarország elso királyára.

A Magyar Nemzeti Bank ekként tiszteleg az államalapítás ezredik évfordulóján, és bocsátja útjára a 2000 forintos emlékbankjegyet. Hirdesse sokáig eleink emlékezetét.

Milleniumi 2000 Forint / előoldal

"A nemzet szentnek nevezé a koronát, mert annak ideáljával a nemzeti nagy egyesület legszentebb, legsarkalatosabb alapjait kötötte együvé a törvény egyformán kötelez kormányt és nemzetet."

(Kölcsey Ferenc)

Milleniumi 2000 Ft / hátoldal

Az emlékbankjegy 2000. július 1. - szeptember 30. között jegyezheto minden postán. További információk: a postákon, az ingyenesen hívható 06-80-56-56-56 telefonszámon, valamint a Magyar Posta internetes honlapján.