A jegybanktanács 2000. május 2-ai ülésén megvitatta a Magyar Nemzeti Banknak az 1999. évről szóló közgyűlési jelentését, amelyet a május 18-ai közgyűlést követően az MNB megküld az Országgyűlésnek. Az éves jelentést a szokásoknak megfelelően a szélesebb közvélemény is megismerheti, a jegybank mind az interneten, mind nyomtatásban közzéteszi.

A jegybanktanács meghallgatta a monetáris politika időszerű kérdéseit tárgyaló beszámolót is. Ennek alapján a tagok kiemelték, hogy a kamatcsökkentések hatására a monetáris feltételrendszer nem lazult, hanem az 1998-as orosz pénzügyi válság előtti szigorhoz tért vissza. A jegybanktanács legutóbbi, február 28-ai ülése után kiadott közlemény, mely állást foglalt az árfolyampolitika fenntarthatósága mellett, a szándékoknak megfelelően járult hozzá a pénz- és tőkepiaci folyamatok és a hozamok alakulásához, valamint a jegybank antiinflációs elkötelezettségének erősítéséhez. Az elmúlt két hónapban megtett lépések - a három hónapos MNB-kötvény bevezetése, a kéthetes betét esetén a jegybanki rendelkezésre állás heti egy alkalomra csökkentése, a bankrendszer képviselőivel folytatott konzultációk a forint melletti nyitott pozíciók korlátozása érdekében, a tartalékrendszer átalakításának meghirdetése és a Pénzügyminisztériummal egyeztetett állampapír-kibocsátások - a makrogazdasági folyamatok által indokolt irányba terelték a hozamokat és lehűtötték a piaci spekulációt. Március közepe óta a három hónapos futamidejű állampapírok hozama összhangban van a jegybank dezinflációs céljával és a piaci várakozásokkal.

A jegybanktanács ülésén részt vettek annak tagjai: dr. Kádár Béla, dr. Kornai János, Riecke Werner, az MNB alelnöke, dr. Surányi György, az MNB elnöke, és dr. Száz János. A Pénzügyminisztérium képviseletében jelen volt Adamecz Péter, a PM helyettes államtitkára.

Budapest, 2000. május 12.

Magyar Nemzeti Bank