Ezúton tájékoztatjuk honlapunk olvasóit, hogy a Magyar Nemzeti Bank most először jelentet meg kifejezetten a pénzügyi stabilitás kérdéskörével foglalkozó részletes elemzést. A továbbiakban félévente megjelenő „Jelentés a pénzügyi stabilitásról" c. kiadvány honlapunkon már olvasható, nyomtatott formában is hamarosan rendelkezésre áll. Az elemzés célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank áttekintse és értékelje a pénzügyi rendszert potenciálisan fenyegető veszélyeket, felmérje azok súlyát, bemutassa a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és erősítéséhez szükséges eszközöket, elősegítse a kérdéshez kapcsolódó kommunikációt.

A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának vizsgálata elengedhetetlen a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok értékelése és fenntarthatóságuk megítélése szempontjából is. Ebben a tekintetben az új kiadvány szervesen illeszkedik az 1998 óta rendszeresen publikált „Jelentés az infláció alakulásáról" c. kiadványhoz, mintegy kiegészítve az ott bemutatott konjunkturális és makroegyensúlyi elemzéseket.

Az elmúlt időszakok nemzetközi tőkepiaci válságainak egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy egy gyenge lábakon álló pénzügyi rendszer számottevően fel tudja erősíteni az adott gazdaságot érő negatív külső hatásokat, sőt, amennyiben a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom nagymértékben csökken, az önmagában is válságot okozhat. Mindezek tükrében a jegybankok világszerte egyre több figyelmet fordítanak - az árstabilitás mellett - a pénzügyi stabilitásra ható tényezők nyomon követésére illetve a stabilitás elősegítésére. Az Európai Unió országai közül az angol, a svéd és a finn jegybank rendszeresen készít és publikál hasonló kiadványokat, és az ázsiai válság tapasztalatai nyomán a Nemzetközi Valutaalap is szorgalmazza a pénzügyi stabilitással foglalkozó jelentések közreadását. A térség országai közül elsőként a Magyar Nemzeti Bank publikál ilyen tartalmú jelentést.

Budapest, 2000. szeptember 8.

Tájékoztatási osztály