Az Európai Központi Bank (EKB) eszköztárához történő harmonizáció és a versenysemlegesség elvének érvényesítése érdekében az MNB 2004. január 1-jei hatállyal módosítja a kötelező tartalékolásra vonatkozó szabályozást. A jövőben a kötelező tartalék alapjára, valamint a tartalékolással kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó előírások már az EKB szabályozásának megfelelőek lesznek. Emellett a tartalékszámítási és teljesítési periódusok közötti késleltetés hossza is megváltozik.

A tartalékalapot érintő változások:

 • a tartalékalapba a betétek és felvett hitelek, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a repóügyleteken (ideértve az óvadéki- és szállításos repóügyletek mellett az értékpapír kölcsönzést, illetve az értékpapír eladási és visszavásárlási ügyleteket) gyűjtött források tartoznak,
 • 0 %-os tartalékráta vonatkozik: a 2 éven túli lejárattal rendelkező betétekre és felvett hitelekre, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, feltéve, hogy az értékpapír futamideje a kibocsátáskor meghaladja a 2 évet, valamint a repókra,
 • 5 %-os tartalékráta vonatkozik a tartalékalapba tartozó valamennyi egyéb forrásra, az MNB-től és a tartalékkötelezett hitelintézetektől származó források kivételével.
 • Az intézkedés eredményeképp az MNB eddigi gyakorlatához képesti változás, hogy a 2 éven túli lejárattal rendelkező betétek és felvett hitelek tartalékmentesek lesznek.

  Az adatszolgáltatást és a tartalékteljesítést érintő változtatások:

  • a kötelező tartalék összegének kiszámításához a hitelintézetek kötelező tartalékalapjaként az MNB-nek történő havi adatszolgáltatásban szereplő, a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell alapul venni,
  • a havi adatszolgáltatás időigényére tekintettel a tartalékszámítási és tartalékteljesítési periódusok közötti jelenlegi 1 hónapos késleltetés 2 hónapra növekszik.
  • A tartalékszabályozási változtatások a hosszabb késletetés bevezetésének következtében csak fokozatosan lépnek hatályba. A 2004. januári és februári tartalékteljesítési periódusban egyaránt a hitelintézetek 2003. decemberi napi és havi adatszolgáltatás alapján kiszámított átlagos tartalékkötelezettségüket figyelembe véve kötelesek megfelelni a tartalékelőírásnak. 2004 márciusától az új szabályozás értelmében a 2 hónappal korábbi hóvégi állományi mérlegadatokból számított tartalékkötelezettség alapján kell a hitelintézeteknek kötelező tartalékot képeznie.

   Mivel a változások eredményeképpen a jegybanki kötelező tartalékolásra vonatkozó szabályozás jelentős mértékben módosul, az MNB két lépésben hatályon kívül helyezi korábbi kötelező tartalékolásról szóló 1/1996. (PK.1.) rendelkezését és 2004. január 1. napjától új rendelkezést léptet életbe. Az új rendelkezés a fent említett változásokon túl abban is eltérő lesz a korábbi rendelkezéstől, hogy tartalmazni fogja a kötelező tartalékok után fizetett kamat számításának és kifizetésének módját.

   A rendelkezés tervezete

   Budapest, 2003. október 31.