A jegybanktörvény szerint a Magyar Nemzeti Banknak támogatnia kell a magyar pénzügyi rendszer stabilitását. A törvény alapján, az MNB feladatai ellátása során együttműködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével. Az MNB úgy látja, hogy a Felügyelet indokolatlan átszervezése nem erősítené a stabilitást, hanem éppen ellenkezőleg, inkább felesleges kockázatokat jelentene a pénzügyi rendszer biztonsága szempontjából. A PSzÁF a rendelkezésére álló eszközökkel eddig is megfelelően látta el a törvényben előírt feladatát, ezzel alapvetően hozzájárult a hazai bank-, biztosító- és tőkepiaci rendszer szilárd és stabil működéséhez.

Ezért az MNB véleménye szerint a jelenlegi helyzetben nincs szükség a PSzÁF átalakítására, inkább hatáskörét kellene növelni, és eszközeit megerősíteni.

Budapest, 2003. október 30.

Magyar Nemzeti Bank