Az Európai Központi Bank eszköztárához való harmonizáció keretében az MNB várhatóan 2003 novembertől (a KELER Rt. fejlesztéseinek ütemezésével összhangban) kibővíti a jegybanki hitelműveletekben elfogadható fedezetek körét az alábbi értékpapírcsoportokkal:

a) forintban denominált, BÉT-re bevezetett jelzáloglevelek

b) az alábbi feltételeknek eleget tevő kötvények:

- forintban denominált

- BÉT-re bevezetett

- kibocsátója Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

- a kibocsátó minimum „A” minősítéssel rendelkezik legalább egy, az MNB által elfogadott három hitelminősítő valamelyikénél. (Az MNB elfogadja a Moody’s, az S&P és a Fitch kibocsátói, kibocsátási minősítését, illetve a kibocsátást garantáló minősítését.)

Az MNB partnereitől saját kibocsátású, illetve kapcsolt vállalkozás által kibocsátott értékpapírt nem fogad el fedezetként. Az MNB az egyes értékpapíroknak az elfogadható fedezetek köréből való kizárásának jogát fenntartja.

A bővítéssel az MNB támogatni kívánja a hazai tőkepiac fejlődését. Az elfogadható fedezetek meghatározásánál az MNB törekedett a kibocsátók közötti versenysemlegesség megőrzésére, így a magyar tőkepiac nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve az elfogadható fedezetek körébe bevonta az összes, a hazai tőkepiacon jelentőséggel bíró, alacsony kockázatú értékpapírt.

Az elfogadható fedezetek körének részletes szabályozása legkésőbb 15 nappal a bővítés előtt a jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeiben kerül meghirdetésre.