A jegybanktörvény 36.§-a szerint a pénzügyi rendszert érintő valamennyi változtatásról ki kell kérni a Magyar Nemzeti Bank véleményét. Ennek ellenére a kormány úgy nyújtotta be a Parlament elé a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény módosítását, hogy a Magyar Nemzeti Bank véleményét csak formálisan kérte ki, de azt nem vette figyelembe. Véleményében az MNB megerősítette, hogy a PSZÁF a hatályos törvényi előírások mellett megfelelően, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását erősítve végzi tevékenységét, ezért a szervezetét és vezetői struktúráját alapjaiban módosító tervezetet indokolatlannak és feleslegesnek tartja. Az MNB határozottan ellenzi a Felügyeletre vonatkozó jogszabályok átalakítását, és úgy ítéli meg, hogy azok súlyosan sértik a felügyeleti munka függetlenségét. A tervezet olyan jogköröket ad a pénzügyminiszternek, amelyek ellentmondásban vannak a függetlenség nemzetközi követelményeivel. Elfogadhatatlan a személyi és intézményi függetlenség több ponton való korlátozása, csorbítása, a Felügyelet szervezetének felesleges megkettőzése.

Ugyanakkor azok a szükséges változtatások, amelyek elősegíthetnék a felügyeleti munka hatékonyságát, például a PSZÁF önálló rendeletalkotási jogkörének megteremtése, teljes mértékben hiányoznak a tervezetből.

Az MNB véleményében kifejtette, hogy a kormány által jelzett cél, a felügyeleti függetlenség erősítése, illetve az ellenőrzés hatékonyságának növelése a tervezet szerint nem valósul meg, a beterjesztett javaslatok ezzel éppen ellentétesek, és ezért a pénzügyi stabilitást veszélyeztetik. A tervezet várható negatív hazai és nemzetközi visszhangja ronthatja hazánk megítélését, és csorbíthatja nemzetközi tekintélyünket.

A tervezetben számos következetlenség, ellentmondás, technikai hiba van. Annak színvonala, és a benyújtást megelőző egyeztetési eljárás hiányosságai a tervezetet méltatlanná teszik arra, hogy az a Parlament elé kerüljön.

A Magyar Nemzeti Bank ezért azt javasolja, hogy a kormány a tervezetet vonja vissza.

Budapest, 2003. november 5.