Az Európai Központi Bank eszköztárához való harmonizáció és a versenysemlegesség elvének érvényesítése érdekében az MNB várhatóan 2003. novembertől módosítja forintpiaci eszköztárának partnerkörét. A jövőben - a gyorstenderek kivételével - az MNB lehetséges partnereinek tekinti a tartalékkötelezettség alá eső intézmények teljes körét (belföldi bankokat, szakosított és szövetkezeti hitelintézeteket), amennyiben a következő technikai feltételeket teljesítik:

- közvetlen VIBER- vagy közvetlen BKR-tagsággal bírnak,

- fedezett hitel esetén rendelkeznek értékpapír-főszámlával a KELER Rt-nél.

A változtatás következtében:

- az MNB forintpiaci, lehetséges ügyfelei közé bekerülnek a megfelelő feltételeket teljesítő szövetkezeti hitelintézetek,

- az azonnali értékpapírügyletek potenciális partnerköréből kikerülnek az elsődleges állampapír forgalmazó befektetési vállalkozások, és bekerülnek a szakosított hitelintézetek.

A forintpiaci partnerkör módosítása legkésőbb 15 nappal a hatályba lépés előtt a jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeiben kerül részletesen meghirdetésre.