A jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeiben bekövetkező változásokról

A Magyar Nemzeti Bank, összhangban a 2003. június 16-án és július 28-án megjelentetett közleményeiben foglaltakkal, az elfogadható fedezetek és a jegybanki partnerkör változtatása miatt 2003. november 18-i hatállyal módosítja „A jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeit” (elérhető: www.mnb.hu/Gyakorlati tudnivalók).

Ezzel a következő lényegi változtatásokra kerül sor:

 • Az I. fejezetben szereplő fogalmak felülvizsgálatra kerültek és - ahol szükséges volt - módosultak.
 • A II. fejezet („Általános feltételek”) rendelkezései az elfogadható fedezetek és a partnerkör módosulásai miatt változtak.
 • Megváltozik a gyorstendereken kívüli jegybanki instrumentumok partnerköre.
 • Az MNB általánosabban fogalmazta meg az azonnali devizapiaci műveleteinek sávszéli forint árfolyamát.
 • A partnerkör kibővülésével az új partnerek adataival kapcsolatos Nyilatkozat (1.sz melléklet) kiegészül.
 • A jegybank által elfogadható fedezetek befogadási mértékei és kiindulási árfolyamai

  Az elfogadható fedezetek körének bővítése, illetve a befogadási mértékek éves felülvizsgálata következtében az MNB módosítja az alkalmazott befogadási mértékeket és kiindulási árfolyamokat. Az MNB a jegybank által elfogadott fedezetek befogadási mértékeit és kiindulási árfolyamait 2003. november 18-tól az alábbiak szerint határozza meg:

  1. Elsődleges árjegyzői körben folyamatos árjegyzéssel rendelkező - valamint a korábban e körbe tartozó, de a kifutás közeledtével e körből kikerült - magyar állampapírok és MNB kötvények:

  • fix kamatozású és zéró-kupon kötvények esetében:
  • 1 év alatti hátralévő futamidejű papírok: 100%

   1 és 3 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 98%

   3 és 7 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 97%

   7 év fölötti hátralévő futamidejű papírok: 96%

  • változó kamatozású esetében:
  • 1 évnél rövidebb kamatperiódus: 100%

   Az árjegyzett állampapírok kiindulási ára továbbra is a jegybanki ügylet elszámolásának napját megelőző üzleti nap tőzsdei záró vételi nettó árfolyama alapján kerül számszerűsítésre.

   2. Szerződött árjegyzővel rendelkező vállalati kötvények és jelzáloglevelek:

   • fix kamatozású és zéró kupon kötvények esetében:
   • 1 év alatti hátralévő futamidejű papírok: 97%

    1 és 3 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 93%

    3 és 7 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 85%

    7 év fölötti hátralévő futamidejű papírok: 79%

   • változó kamatozású kötvények esetében:
   • 1 évnél rövidebb kamatperiódus: 97%

    A kiindulási ár az MNB által becsült hozamgörbe alapján számított (fair-value), illetve a jegybanki ügylet elszámolásának napját megelőző üzleti nap tőzsdei záró vételi árfolyama közül a kisebb.

    3. Szerződött árjegyzővel nem rendelkező vállalati kötvények és jelzáloglevelek:

    • fix kamatozású és zéró kupon kötvények esetében:
    • 1 év alatti hátralévő futamidejű papírok: 95%

     1 és 3 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 91%

     3 és 7 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 83%

     7 év fölötti hátralévő futamidejű papírok: 77%

    • változó kamatozású kötvények esetében:
    • 1 évnél rövidebb kamatperiódus: 95%

     A kiindulási ár az MNB által becsült hozamgörbe alapján számított ár (fair-value).

     4. Elsődleges árjegyzői körben folyamatos árjegyzéssel nem rendelkező magyar állampapírok és MNB kötvények:

     • fix kamatozású és zéró-kupon kötvények esetében:
     • 1 év alatti hátralévő futamidejű papírok: 98%

      1 és 3 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 93%

      3 és 7 év közötti hátralévő futamidejű papírok: 88%

      7 év fölötti hátralévő futamidejű papírok: 87%

     • változó kamatozású kötvények esetében:
     • 1 évnél rövidebb kamatperiódus: 98%

      A kiindulási ár az MNB által becsült hozamgörbe alapján számított ár (fair-value).

      Az MNB internetes honlapján közli az elfogadható fedezetek tételes listáját és a befogadási árfolyamukat (elérhető: www.mnb.hu/Alapadatok/Fedezetértékelés).

      Budapest, 2003. október 29.

      MAGYAR NEMZETI BANK