Az 1956-os forradalom fél évszázados évfordulóján, 2006-ban a Magyar Nemzeti Bank szeretne méltó módon megemlékezni egykori munkatársairól, akik 1945 és 1960 között politikai üldöztetést szenvedtek el.

A Magyar Nemzeti Bank átérzi a kommunizmus áldozatául esett alkalmazottai sérelmeit, a joghátrányok súlyát, és az intézmény szellemiségében, múltjában előidézett törést. Ezek az emberi méltóságot, egzisztenciát és a szabadságot sértő lépések a bank nevében vagy a bankhoz fűződő munkaviszony kapcsán születtek. A Magyar Nemzeti Bank tisztában van azzal, hogy a múlt nem maradhat lezáratlan, és az erkölcsi felelősséget vállalnia kell.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank nevében bocsánatot kér mindazoktól, akik szenvedő alanyai voltak a jogellenes intézkedéseknek.

Kérjük egykori kollegáinkat – vagy egyenes ági leszármazottaikat –, akik 1945 és 1960 között hátrányos megkülönböztetést szenvedtek munkaviszonyukban, jelentkezzenek a Magyar Nemzeti Banknál. Segítségükre, közreműködésükre szükségünk van ahhoz, hogy a politikai üldöztetés áldozatait méltóképpen és az utókor számára is iránymutató módon követhessük meg.

Budapest, 2005. október 20.

MAGYAR NEMZETI BANK