Az EKB honlapján a mai napon jelenik meg angol nyelven az eurórendszer hamis euróbankjegyek felismerésére, valamint a bankjegyek forgalomképességének megállapítására kidolgozott követelményjegyzéke a hitelintézetek, továbbá az egyéb, üzletszerű készpénzkezelési tevékenységet folytatók számára. A dokumentum 2005. február folyamán a Közösség többi hivatalos nyelvén is megjelenik.

Az új követelményjegyzék annak a készpénz-visszaforgató automaták és pénzbedobó berendezések használatára vonatkozó rendszernek lép a helyébe, amelyet a Kormányzótanács 2002. április 18-án fogadott el.

Az eurórendszer nemzeti központi bankjai az új szabályozást legkésőbb 2006-ig érvényesítik a hitelintézetekkel, valamint az egyéb, üzletszerű készpénzkezelési tevékenységet folytatókkal szemben.

MAGYAR NEMZETI BANK