A Magyar Nemzeti Bank áttekintette a jegybanki ellenőrzési feladatkör ellátásának szervezeti kereteit. Az elmúlt évek során szűkült az MNB hatósági feladatainak köre, csökkent a jegybanki ellenőrzési területek száma, ezért a Jegybanki ellenőrzési főosztályt mint önálló szervezeti egységet az MNB 2005. szeptember 30-ai hatállyal megszünteti. A főosztály tevékenységének statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos részét a Statisztikai főosztály, pénzforgalmi részét pedig a Pénzforgalmi, emissziószabályozási és -szervezési főosztály veszi át.

A szervezeti változás megfelel az európai uniós központi banki gyakorlatnak. A jegybanki ellenőrzés a szakterületekbe történő integrációval hatékonyabbá válik tartalmában, súlypontjában, és módszerében egyaránt megújul. A tartalmi megújulás fő elemei a következők.

A pénzforgalmi ellenőrzés a jövőben az alábbi négy fő területre fordít kiemelt figyelmet:

  1. A pénzforgalmi adatszolgáltatás színvonala, az adatok valódisága, az előírt követelményeknek való megfelelés, különös tekintettel az Európai Központi Banknak továbbítandó ún. „Kék könyv” adatokra.
  2. A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek ellenőrzése a felvigyázási tevékenység keretében, annak eszközrendszerébe illesztve.
  3. A jegybankon kívüli pénzfeldolgozási tevékenység ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzéssel szemben hangsúlyosabbá válik a jegybankba befizetett készpénz minőségének az MNB pénzfeldolgozási területén történő ellenőrzése.
  4. Az MNB pénzforgalmi előírásainak betartása.

A jegybank továbbra is élni kíván a helyszíni ellenőrzés módszerével, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kapnak a helyszínen kívüli, okmánybekérésen alapuló témavizsgálatok. Az ellenőrzésben új elemként jelenik meg a vizsgált témakörökre vonatkozó előírások ismertetése, értelmezése az érintettek számára. A helyes gyakorlat támogatására rendszeres konzultációkra is sor kerül.

A statisztikai ellenőrzés az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:

  1. A jegybank statisztikai tevékenységének egyes részterületein (monetáris, értékpapír-, fizetésimérleg-statisztikák és a pénzügyi számlák összeállítása) a hitelintézetek, a teljes körű statisztikai számbavétel szempontjából kijelölt vállalkozások, gazdasági és pénzügyi szervezetek adatszolgáltatásainak ellenőrzése.
  2. Az informatikai fejlesztések nyújtotta hatékonyabb lehetőségek kihasználásával nagyobb hangsúlyt kapnak a beérkező adatszolgáltatásokra épülő, helyszínen kívüli tartalmi, formai ellenőrzések, koherencia-vizsgálatok a statisztika minőségének megtartása érdekében.
  3. Az adatszolgáltatói munka támogatásának érdekében szélesebb fórum biztosítása szakmai konzultációkhoz, tájékoztatási, oktatási tevékenységekhez.  
  1. Indokolt esetben helyszíni ellenőrzések végrehajtása az adatszolgáltatói tevékenység minőségének javítása érdekében.

A statisztikai tevékenység ellenőrzési rendszere egyszerre kívánja biztosítani a felhasználók által igényelt magas szintű követelmények kielégítését és az adatszolgáltatói terhek racionalizálását.

Budapest, 2005. szeptember 1.

MAGYAR NEMZETI BANK