A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló MNB rendelet 2006. január 1-jén életbe lépő változásai következtében a hitelintézetek Felügyeleti mérleg adatszolgáltatásának futamidő szerinti kategóriái összhangba kerülnek a tartalékköteles források lejárati besorolásával. Az összhangba kerülő futamidő definíciók lehetővé teszik, hogy a jövőben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) állapítsa meg a hitelintézetek tartalékkötelezettségének nagyságát, tovább közelítve a magyar kötelező jegybanki tartalékszabályozást az Európai Központi Bank előírásaihoz.

A fentiek alapján az MNB a következő változtatásokat lépteti életbe a kötelező jegybanki tartalék szabályozásában 2006. február 1-jén:

  • 2006. februártól kezdődően az MNB fogja megállapítani a hitelintézetek kötelező jegybanki tartalékának összegét, és arról legkésőbb öt MNB munkanappal a teljesítési tárgyidőszak kezdete előtt írásban értesíti a hitelintézeteket.
  • A hitelintézetek egy alkalommal, legkésőbb a teljesítési tárgyidőszak kezdete előtti második MNB munkanapig kérhetik a megállapított kötelező jegybanki tartalékuk összegének felülvizsgálatát. A teljesítési tárgyidőszak kezdete előtti utolsó MNB munkanapot követően a hitelintézetek kötelező jegybanki tartalékának összege már nem módosulhat.
  • A fentiek értelmében, 2006. márciustól kezdődően a teljesítési tárgyidőszak alatt módosított statisztikai adatszolgáltatások következtében nem módosulhat a hitelintézetek által teljesítendő kötelező jegybanki tartalék összege, az adatszolgáltatások módosítását pedig már a teljesítési tárgyidőszak alatt is szankcionálni fogja az MNB.

A kötelező jegybanki tartalék szabályozásában egyéb tartalmi változás nem történik, így nem módosulnak a tartalékköteles források körére vonatkozó előírások, és a kötelező tartalékráta mértéke is változatlan marad.

A kötelező jegybanki tartalék összegének megállapításához használt képletről, és a kötelező jegybanki tartalék összegére vonatkozó értesítés technikai részleteiről az MNB 2006. január folyamán írásban fogja tájékoztatni a tartalékköteles hitelintézeteket.

A tartalékrendelet módosuló előírásait a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról szóló 25/2005. (XII. 12.) MNB rendelet tartalmazza, ami 2006. február 1-jén, egyes előírásai 2006. március 1-jén lépnek hatályba. Az alábbiakban közzé tesszük a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.

Budapest, 2005. december 13.           

MAGYAR NEMZETI BANK

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

25/2005. (XII. 12.) MNB rendelet