Közlemény

a Magyar Nemzeti Bank Közgyűléséről

A Magyar Nemzeti Bank 2005. április 18-án megtartotta 2005. évi rendes közgyűlését. Az államot, mint részvénytulajdonost Draskovics Tibor pénzügyminiszter képviselte. A közgyűlésen jelen voltak az igazgatóság, a monetáris tanács és a felügyelő bizottság tagjai, továbbá az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló képviselője. A Magyar Nemzeti Bank 2004. évről szóló éves beszámolóját Járai Zsigmond, az MNB elnöke terjesztette elő.

A Magyar Nemzeti Bank eredményének alakulását döntően a monetáris politika céljai és az elérésükhöz szükséges eszközök határozzák meg. Az MNB törvényben meghatározott alapvető feladatainak végrehajtását azok eredményre gyakorolt hatása nem befolyásolhatja, ezért az MNB gazdálkodási tevékenysége a bank működési költségeivel történő ésszerű és takarékos gazdálkodásra korlátozódik.

A Magyar Nemzeti Bank mérlegfőösszege 2004. december 31-én 3 898,7 milliárd forint volt, elsősorban a központi költségvetésnek a jegybankkal szembeni adóssága, illetve a Magyar Nemzeti Bank külföldi adósságának törlesztései miatt 2004-ben 279,8 milliárd forinttal csökkent. A devizatartalék 188,4 milliárd forinttal, 2 847,5  milliárd forintra nőtt.

2004-ben a nettó forint kamatráfordítások elérték a 112 milliárd forintot, míg ezzel szemben a nettó deviza kamatbevétel összege 70,7 milliárd forint volt. Az eltérést az okozta, hogy a forintkamat-szint lényegesen magasabb volt a devizapiaci kamatszintnél.

2004. december 31-én a Magyar Nemzeti Bank saját tőkéje 67,9 milliárd forint volt, ezen belül mérleg szerinti eredménye 42,8 milliárd forint veszteség volt.

A jegybank gazdálkodási tevékenységére változatlanul a takarékos költséggazdálkodás jellemző. Az előző években végrehajtott jelentős költségcsökkentést követően a működési költségek reálértékben 2004-ben sem növekedtek.

A közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank 2004. évi üzleti évről szóló auditált éves beszámolóját elfogadta.

A tárgyévi veszteségre az eredménytartalék fedezetül szolgált, így a központi költségvetésnek veszteségtérítési kötelezettsége nincs. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 65.§-a alapján a közgyűlés döntése értelmében az MNB-nek az eredménytartalékból osztalékfizetési kötelezettsége nincs.

A közgyűlés áttekintette és tudomásul vette a Magyar Nemzeti Bank 2004. évi üzleti jelentését.

Budapest, 2005. április 18.

MAGYAR NEMZETI BANK